Long Biên: Siết chặt quản lý để xây dựng Tuyến phố an toàn thực phẩm

31/05/2019

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian qua, quận Long Biên đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Vì vậy, đến nay công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn quận đã có nhiều thay đổi.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra để bảo đảm ATTP. Ảnh: Thiện Tâm

Theo quận Long Biên, hiện nay trên địa bàn quận có 1.768 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó có 190 nhà hàng, 1.314 cửa hàng ăn uống và 190 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên các tuyến đường, tuyến phố. Mặc dù đã đẩy mạnh công tác quản lý ATTP trên địa bàn tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập do Long Biên còn nhiều cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về ATTP. Bên cạnh đó, các cơ sở thường xuyên có sự biến động về con người, chủ đầu tư và địa điểm kinh doanh.

Trong năm 2018, Sở Y tế Hà Nội triển khai kế hoạch xây dựng mô hình Tuyến phố ATTP có kiểm soát trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, trong đó có 1 tuyến phố tại quận Long Biên. Nhận thấy đây là mô hình có các tiêu chí phù hợp với các mô hình quận đang triển khai để chào mừng 15 năm thành lập quận và đem lại hiệu quả cao nếu thực hiện tốt. Đồng thời phát huy sự chủ động của các phường, huy động được sự tham gia của các ngành, đoàn thể và phát huy được vai trò, trách nhiệm cũng như sự chủ động của người kinh doanh. Vì vậy, quận Long Biên đã lựa chọn 3 tuyến phố phù hợp để tập trung triển khai mô hình là phố Nguyễn Sơn, Việt Hưng và Chợ Ẩm thực Ngọc Lâm (trong đó, Chợ Ẩm thực Ngọc Lâm là tuyến đăng ký với Thành phố).

Ngay từ thời gian đầu triển khai mô hình, quận đã xác định đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ngành chức năng và quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền của các phường. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng mô hình, quận đã chỉ đạo phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận phải tham mưu UBND quận xây dựng nội dung nhiệm vụ và tiến độ các bước cần triển khai, chủ động hướng dẫn, giám sát các phường thực hiện về chuyên môn. Đồng thời yêu cầu các phường phải chịu trách nhiệm chính trong triển khai mô hình với các nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực hiện các tiêu chí của mô hình.

Bên cạnh đó, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận, các ngành liên quan và các phường đã phối hợp triển khai tổ chức hội nghị để phổ biến về mục đích, nội dung, tiêu chí của mô hình tới chủ các cơ sở kinh doanh và ký cam kết thực hiện mô hình của các cơ sở kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về tiêu chí của mô hình tới chủ các cơ sở kinh doanh, các ngành đoàn thể và tổ dân phố các phường. Các đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của quận và các phường đã kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với một số cơ sở cố tình không thực hiện đầy đủ các tiêu chí của mô hình sau khi đã được hướng dẫn; thông báo công khai trên hệ thống đài truyền thanh phường.

Trong quá trình thực hiện, các phường gặp nhiều khó khăn do một số cơ sở có sự thay đổi về chủ đầu tư; một số cơ sở chỉ thực hiện các tiêu chí sau nhiều lần được hướng dẫn, thậm chí kiểm tra, xử lý vi phạm.Tuy nhiên, với quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến phường, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành liên quan, chủ các cơ sở kinh doanh đã nhận thức rõ trách nhiệm trong triển khai mô hình trên cả tuyến phố, thấy được quyền lợi khi tham gia thực hiện mô hình và tự giác thực hiện các tiêu chí của mô hình, tự đóng góp kinh phí để trang bị đồng bộ trên cả tuyến phố về thùng rác, bảng niêm yết thông tin về ATTP.

Đạt nhiều kết quả khả quan

Sau 9 tháng thực hiện theo đúng tiến độ, 3 tuyến phố trên được quận thẩm định đạt và công nhận “Tuyến phố ATTP có kiểm soát” và gắn biển Cơ sở ATTP có kiểm soát cho 87 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Các tuyến phố trên đã có sự thay đổi rõ rệt, với cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp; các nhà hàng, cửa hàng ăn uống khang trang, lịch sự, đạt các tiêu chí về ATTP và văn minh thương mại. Đặc biệt, Chợ Ẩm thực Ngọc Lâm được Thành phố công nhận và đánh giá cao, đã từng bước xây dựng và quảng bá thương hiệu, thu hút khách đến ngày càng đông hơn. Đây cũng là động lực để các cơ sở kinh doanh chủ động thực hiện tốt các tiêu chí về ATTP, đồng thời góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Trong năm 2019, quận Long Biên tiếp tục duy trì kết quả đạt được ở 3 tuyến phố, đồng thời đăng ký thực hiện thêm ở tuyến phố Nguyễn Sơn theo kế hoạch của Thành phố, nhân rộng việc thực hiện mô hình bằng gắn biển Cơ sở ATTP cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên các tuyến phố văn minh đô thị đạt đầy đủ các tiêu chí của cơ sở ATTP có kiểm soát.

Để đảm bảo đạt được mục tiêu trên, quận Long Biên đã chỉ đạo các ngành chức năng và các phường phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tại các cơ sở kinh doanh. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, thu hồi biển Cơ sở ATTP có kiểm soát với những cơ sở không duy trì được các tiêu chí nhằm đảm bảo tất cả các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình. Tuy nhiên, giải pháp quan trọng và có hiệu quả lâu dài nhất vẫn là các cơ sở kinh doanh tự giác thực hiện tốt, thường xuyên các quy định về ATTP và các tiêu chí khác của mô hình.

Thiện Tâm