Lưới điện Thủ đô thay đổi rõ nét, phát triển có định hướng

25/09/2020

(Chinhphu.vn) – Trong thời gian qua, lưới điện thành phố Hà Nội đã có thay đổi rõ nét, phát triển có định hướng. Lưới điện truyền tải, lưới điện 110kV có sự ổn định và chất lượng; lưới điện trung áp được chỉnh trang, hạ ngầm bảo đảm gọn đẹp và an toàn.

Để hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, Sở Công Thương Hà Nội đã có những đóng góp không nhỏ trong việc tham mưu xây dựng các quy hoạch điện lực, triển khai các dự án đầu tư xây dựng khung hạ tầng kỹ thuật điện lực giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV thành phố Hà Nội; tổ chức thực hiện đề tài Khoa học công nghệ; chỉ đạo công tác phát triển lưới điện thông minh trên địa bàn Thành phố…

Chia sẻ về công tác quản lý quy hoạch phát triển hệ thống điện thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, ông Nguyễn Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương cho biết, lưới điện thành phố Hà Nội đã có thay đổi rõ nét, phát triển có định hướng. Ngành điện và Thành phố chủ động trong bố trí vốn, mặt bằng để đầu tư nguồn, lưới điện truyền tải, lưới điện 110kV có sự ổn định và chất lượng; lưới điện trung áp được chỉnh trang, hạ ngầm bảo đảm gọn đẹp và an toàn. Chỉ số chất lượng điện năng của Hà Nội liên tục tăng trưởng và ổn định tốt.

Về triển khai một số dự án khung hạ tầng kỹ thuật điện, Sở Công Thương là thành viên tích cực trong hoạt động của tổ công tác ngầm hóa lưới điện thành phố Hà Nội. Trong giai đoạn 2016-2020 đã tham gia xây dựng, triển khai thực hiện đề án xã hội hóa hạ ngầm các đường dây điện lực, viễn thông kết hợp chỉnh trang gần 300 tuyến phố khu vực trung tâm, chuẩn hóa mẫu mã và kích thước tủ điện, xây dựng định mức cho thuê hạ tầng kỹ thuật, tuyến ống để phục vụ việc khai thác kinh doanh có hiệu quả, góp phần tạo văn minh và mỹ quan đô thị.

Theo quy hoạch đô thị, công tác hạ ngầm và chỉnh trang đô thị được thực hiện tốt. Sở đã phối hợp với các cơ quan triển khai hạ ngầm các tuyến 220kV. Chất lượng cung cấp điện, chất lượng tăng trưởng đạt tốt, là một trong những đơn vị dẫn đầu về chỉ số chất lượng cung cấp điện.

Về triển khai các dự án khung về hạ tầng kỹ thuật, Sở đã phối hợp với các ngành tập trung hạ ngầm các công trình điện, trên cơ sở đó, trong quá trình thực hiện, Sở chủ động đề xuất thiết kế công trình hạ ngầm 110kV, nhằm đưa trạm hạ ngầm vào sâu các khu đô thị bảo đảm cung cấp điện. Thiết kế tiếp các mẫu biến áp trên Thành phố, thuê chuyên gia để thống nhất về quy chuẩn và áp dụng ở những khu vực chật hẹp.

Trong triển khai hoạt động khoa học công nghệ, Sở Công Thương đang triển khai một trong những đề tài là nghiên cứu, thiết kế mẫu, lựa chọn các mẫu trạm biến áp phân phối điển hình áp dụng trên địa bàn Thành phố với mục đích quy hoạch lại các kiểu trạm điện, mang tính thẩm mỹ cho Hà Nội, tiếp cận các công nghệ mới cho phát triển lưới điện thông minh, giám sát và điều khiển an toàn. Đề tài dự kiến sẽ hoàn thành thiết kế trong năm 2020 và hướng đến nghiệm thu và ứng dụng cho các năm sau.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Thắng cũng cho biết, nhằm phát triển lưới điện thông minh trên địa bàn Thành phố, Sở đang tích cực chỉ đạo triển khai lắp công tơ điện tử có chức năng giám sát từ xa và đã đạt trên 80%. Đây là giải pháp nhằm tăng độ chính xác trong đo lường, tự động hóa trong thu thập dữ liệu sử dụng điện; khách hàng có thể dễ dàng theo dõi số điện sử dụng…

Diệu Anh