Mê Linh: Xây dựng NTM từ xuất phát điểm thấp

19/08/2019

(Chinhphu.vn) - Mặc dù bước vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp, nhưng sau 10 năm xây dựng, đến nay huyện Mê Linh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, có 14/16 xã đạt chuẩn NTM. Phấn đấu đến hết năm 2019, huyện hoàn thành công tác xây dựng NTM hai xã còn lại là Tam Đồng và Tự Lập.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra chương trình NTM tại huyện Mê Linh. Ảnh: Thiện Tâm

Theo ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, trước khi thực hiện Chương trình 02-CTr/TU (năm 2010), huyện Mê Linh có xuất phát điểm thấp. Qua khảo sát 19 tiêu chí trên địa bàn các xã, toàn huyện chỉ đạt 01/19 tiêu chí (an ninh trật tự), các tiêu chí còn lại đều đạt thấp. Về tiêu chí Huyện NTM chỉ đạt 1/9 tiêu chí (an ninh và trật tự xã hội), 8/9 chưa đạt.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng yếu và thiếu đồng bộ, toàn huyện không có trung tâm văn hóa xã, 21/75 trường đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 13,596 triệu đồng/người/năm. Kinh tế hộ chủ yếu là kinh tế thuần nông, thiếu các mô hình chuyển đổi cơ cấu. Do vậy huyện Mê Linh bước vào công cuộc xây dựng NTM gặp rất nhiều khó khăn.

Trong 10 năm thực hiện Chương trình, UBND huyện chủ trì và phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức 31 lớp tập huấn cho 7.804 lượt học viên tham gia. Thông qua công tác đào tạo tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM đã được nâng cao về trình độ chuyên môn và năng lực hoạt động, đội ngũ cán bộ thích nghi dần với cơ chế mới.

 

Huyện cũng tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM cho cán bộ và nhân dân trong huyện. Nhờ đó đã giúp người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình và nhiệt tình hưởng ứng tham gia chung tay xây dựng NTM. Kết quả, đến nay đã vận động nhân dân hiến 1.022m2 đất mở đường, trong đó các xã có tinh thần hiến đất mở đường cao như: Thạch Đà, Hoàng Kim, Tráng Việt. Tổng số ngày công lao động nhân dân tự nguyện đóng góp là 9.635 ngày. Đặc biệt, trong 10 năm toàn huyện đã kêu gọi xã hội hóa ước đạt 342,692 tỷ đồng phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn.

Đến nay, trên địa bàn các xã việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang được hưởng ứng tích cực, không còn tình trạng ăn uống linh đình, kéo dài, cưới tảo hôn không còn xẩy ra, nhất là trong đám tang không còn tổ chức mời ăn.

Theo chia sẻ của ông Đoàn Văn Trọng, qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, toàn huyện đã tập trung nguồn lực, nhân lực về việc “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2010-2020 huyện Mê Linh đã đạt được nhiều chỉ tiêu.

Hiện nay huyện đã có 14/16 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM. Trong đó xã Liên Mạc được thành phố đánh giá là 1/50 xã tiêu biểu của thành phố. Đặc biệt, tiêu chí Hộ nghèo có 100% số xã đạt. Năm 2019, UBND huyện đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho 2 xã chưa đạt chuẩn là Tam Đồng và Tự Lập để hoàn thành công tác xây dựng NTM tại 2 xã trên.

Sau 10 năm chung tay xây dựng NTM, nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện được nâng lên rõ rệt. Các chương trình, dự án được triển khai đồng bộ ở tất cả các xã trên địa bàn huyện. Những công trình hạ tầng Kinh tế - Xã hội được đầu tư xây dựng mới và được cải tạo nâng cấp khang trang sạch đẹp. Trên địa bàn huyện có một số mô hình sản xuất nông nghiệp mới có hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân như: Mô hình hoa hồng thế, mô hình hoa thảm trang trí....

Bên cạnh đó, huyện Mê Linh cũng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn như: Vùng sản xuất hoa, cây cảnh quy mô từ 20ha trở lên tại các xã: Mê Linh, Văn Khê, Đại Thịnh… Vùng sản xuất cây ăn quả: Phát triển vùng trồng cây ăn quả theo hướng trồng tập trung có giá trị kinh tế cao, quy mô từ 20 ha trở lên.

Hệ thống hạ tầng nông thôn có nhiều khởi sắc, 100% tuyến đường trục chính thôn, đường liên xã được cứng hóa, hệ thống giao thông ngõ xóm hầu hết được bê tông hóa đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện.

Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hệ thống các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đặc biệt từ nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết tháng 6/2019 ước đạt 43,5 triệu đồng/người/năm.

Với những kết quả đạt được, theo ông Đoàn Văn Trọng, huyện sẽ phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 85% trường tiểu học, 70% trường THCS đạt chuẩn. Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt 90%...  Thu nhập bình quân dân cư nông thôn đến năm 2020 đạt 50 triệu/người/năm.

Đồng thời thực hiện các Chương trình về xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2020 huyện Mê Linh không có hộ nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi...

Thiện Tâm