Miễn giảm tiền điện cho hơn 100 đối tượng do ảnh hưởng dịch Covid-19

13/08/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội có văn bản chấp thuận danh sách 101 đối tượng miễn giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đây là 101 đối tượng miễn giảm tiền điện theo Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương (theo đề xuất của Sở Công Thương), bao gồm 50 cơ sở thuộc khối bệnh viện, 30 cơ sở thuộc khối trung tâm y tế, 3 cơ sở thuộc khối trung tâm chuyên khoa, 5 cơ sở thuộc khối cơ sở du lịch, 13 cơ sở thuộc khối quân đội, công an, bệnh viện cách ly, khám bệnh tập trung.

Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố được phê duyệt, UBND Thành phố giao Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn khẩn trương tính toán, giảm trừ tiền điện cho các khách hàng áp dụng với Tháng thứ ba theo đúng quy định của pháp luật (tính đủ 03 tháng với các khách hàng ghi chỉ số công tơ nhiều lần trong tháng).

Đối với các khách hàng sử dụng điện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có sử dụng điện của thành phố Hà Nội nhưng chưa được giảm trừ cho Tháng thứ nhất và Tháng thứ hai, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn có trách nhiệm đối chiếu, thoái hoàn tiền điện những tháng trước đó nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng.

Minh Anh