Mở rộng đào tạo, tập huấn chương trình OCOP

15/07/2020

(Chinhphu.vn) - Việc tổ chức đào tạo, tập huấn về chương trình OCOP góp phần nâng cao nhận thức, ý nghĩa của chương trình đối với các chủ thể tham gia cũng như các đơn vị liên quan. Từ nay đến cuối năm, Sở NN&PTNT sẽ tổ chức 141 lớp đào tạo, tập huấn cho hơn 8.000 người tham gia.

Hà Nội có nhiều tiềm năng để thúc đẩy, phát triển sản phẩm OCOP. Ảnh: Thiện Tâm.

Từ đầu năm, ngành nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức 31 lớp đào tạo, tập huấn về Chương trình OCOP. Trong đó có 1 lớp là đối tượng là Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP, Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP cấp Thành phố; 15 lớp đào tạo, tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý, điều hành Chương trình OCOP thuộc cấp huyện, cấp xã và 15 lớp đào tạo quản trị sản xuất - kinh doanh cho các nhà quản lý tổ chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất, HTX, trang trại…

Đồng thời tổ chức 2 đoàn công tác cấp Thành phố đi học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP trong nước tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh; Nam Định, Hà Tĩnh và 1 đoàn công tác của Thành phố đi học tập Chương trình OTOP ngoài nước tại Thái Lan.

Từ nay đến cuối năm 2020, Sở sẽ  tổ chức 141 lớp đào tạo, tập huấn về Chương trình OCOP với hơn 8.000 người tham dự. Trong đó, có 1 lớp cho các đối tượng là Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP, Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP cấp thành phố; 15 lớp đào tạo, tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý, điều hành Chương trình OCOP thuộc cấp huyện, cấp xã và 125 lớp đào tạo quản trị sản xuất - kinh doanh cho các nhà quản lý tổ chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất, hợp tác xã, trang trại...

Ngoài ra, Sở NN&PTNT Hà Nội cũng lồng ghép tuyên truyền Chương trình OCOP vào việc tuyên truyền Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” với gần 30 đơn vị truyền thông của trung ương và Hà Nội.

Thiện Tâm