Mới xử lý 1/24 vụ vi phạm pháp luật về đê điều

16/07/2020

(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, tuy nhiên tình hình vi phạm vẫn tiếp tục xảy ra, nhiều vụ việc vi phạm không bị xử lý.

5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 24 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, xử lý được 1 vụ, còn tồn đọng 23 vụ. Để bảo đảm an toàn đê điều trong mùa mưa lũ, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, tổng hợp các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật các vụ việc vi phạm xảy ra năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 31/7/2020 để tổng hợp chung.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý ngay vụ việc vi phạm mới từ khi phát sinh; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu để xảy ra những vụ việc vi phạm mới không bị xử lý đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo trên; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/8/2020.

Thiện Tâm