Nâng cao hiệu quả thực tiễn từ Luật chăn nuôi

27/11/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 27/11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, tuyên truyền nội dung của Luật Chăn nuôi 2018 và các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi.

 

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, tổng đàn gia súc, gia cầm của Hà Nội đang phát triển mạnh, với đàn trâu bò đạt 158.000 con tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm đạt 39,5 triệu con tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và đang đứng đầu cả nước về tổng đàn gia cầm; đàn lợn đạt 1,4 triệu con. 

Thông qua hội nghị, các trang trại, công ty chăn nuôi, sản xuất giống vật nuôi đã được các chuyên gia phổ biến những quy định của Luật Chăn nuôi 2018 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Điển hình như các quy định về cấm chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, nông dân phải ghi chép sổ sách nhật ký chăm sóc để truy xuất nguồn gốc xuất xứ... Nhưng sau một thời gian triển khai Luật Chăn nuôi vẫn còn một số khó khăn do chăn nuôi nhỏ lẻ, toàn thành phố còn 738 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ rất khó kiểm soát. Bên cạnh đó, việc kê khai hoạt động chăn nuôi của các cá nhân, hộ gia đình và cơ sở chăn nuôi với UBND xã là quy định bắt buộc chỉ thực hiện được với những trang trại chăn nuôi lớn, gây khó khăn cho việc quản lý dịch bệnh.

Vì vậy, để Luật Chăn nuôi áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả, theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, Chi cục sẽ phối hợp với các huyện, thị xã tập trung triển khai những điểm mới của Luật Chăn nuôi như vấn đề về thu phí, điều kiện chăn nuôi; xây dựng 29 cơ sở giết mổ tập trung đã được thành phố quy hoạch; tiếp tục phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm nhằm giảm chăn nuôi nhỏ lẻ. Đồng thời xây dựng mạng lưới thú y cơ sở để giám sát dịch bệnh ngay từ cơ sở.

Thiện Tâm