Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động HTX nông nghiệp

25/11/2020

(Chinhphu.vn) –  Theo Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình NTM thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí, trong những năm qua, các HTX nông nghiệp có vai trò chủ đạo trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu và tiếp thị sản phẩm, hỗ trợ cho người nông dân thuận lợi và yên tâm sản xuất, tăng thêm thu nhập.

Ngày 25/11, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức Hội thảo Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, hiện trên địa bàn Thành phố có 1.235 HTX gồm 1090 HTX đang hoạt động và 145 HTX ngừng hoat động, chờ giải thể. Về thực trạng hoạt động của các HTX, hiện tổng số HTX kiểu mới quy mô thôn, xã là 718 được thành lập trước khi có Luật HTX năm 2012 và chuyển đổi 100% theo Luật; có 457 HTX hoạt động hiệu quả.Trong tổng số 1090 HTX đang hoạt động, hiện Hà Nội vẫn còn 261 hợp tác xã hoạt động trung bình, yếu. Vì vậy, cần hình thành các HTX nông nghiệp chuyên ngành để đáp ứng các yêu cầu đặt ra của thị trường được các chuyên gia, nhà quản lý đề cập đến.

Theo Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình NTM thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí, HTX nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Hiện, toàn thành phố có 70 HTX tham gia chuỗi trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 50 HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và 31 HTX với 106 sản phẩm được thành phố đánh giá, phân hạng, công nhận là sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, đối với HTX thôn, xã sau khi chuyển đổi thành Luật HTX 2012 có nhân tố năng lực người đứng đầu có tư duy đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn xây dựng phương án tổ chức sản xuất và kinh doanh đáp ứng với cơ chế thị trường; có số lượng thành viên HTX với quy mô vừa (dưới 1.000 thành viên); đa dạng dịch vụ hoạt động (tối đa 10 dịch vụ đến 12 dịch vụ ) phục vụ thành viên HTX và dịch vụ truyền thống cho nông dân toàn xã tại địa phương. Đồng thời góp phần nâng cao thu nhập thành viên; phát huy vai trò cộng đồng giúp nông dân trên địa bàn xã các dịch vụ truyền thống ổn định tổ chức, phát triển kinh tế tại địa phương.

Tại Hội nghị, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đánh giá, hiện nay các HTX nông nghiệp phát triển chưa phát huy hết vai trò, vị trí và chưa tương xứng với tiềm năng, chưa có nhiều mô hình HTX nông nghiệp thực hiện liên kết chuỗi; ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn, số lượng thành viên HTX vẫn còn chưa nhiều. Vai trò của các HTX còn khá mờ nhạt, lợi ích mang lại cho thành viên chưa cao… Trên thực tế, mô hình hoạt động của các HTX nông nghiệp hiện nay cần phải đánh giá lại, từ đó, đưa ra các giải pháp để nâng cao hoạt động trong thời gian tới. 

Hiện nay, kinh tế thị trường đòi hỏi hàng hóa phải có tiêu chuẩn, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, trong khi đó, hiện sản xuất nông nghiệp vẫn theo kiểu "sáng tươi chiều héo". Do đó, cần hình thành các HTX nông nghiệp chuyên ngành để đáp ứng các yêu cầu đặt ra của thị trường. Về đầu tư trong nông nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng, có rất nhiều rủi ro, nhưng đó là sản xuất theo phương thức truyền thống, còn việc sản xuất theo chuỗi giá trị sẽ không còn rủi ro.

Vì vậy, trong thời gian tới, theo ông Tạ Văn Tường cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX, vai trò của kinh tế tập thể, kinh tế HTX, tăng cường công tác quản lý nhà nước; duy trì, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của HTX. Cần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu, kém để đạt tiêu chí có hiệu quả; giải thể, thành lập mới HTX nông nghiệp đồng thời đưa ra các giải pháp đối với các HTX ngừng hoạt động.

Thiện Tâm