Nâng cao trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng

22/05/2020

(Chinhphu.vn) – Đây là kế hoạch của Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2018 về triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng giai đoạn 2018-2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, trong năm 2020, cùng với việc đẩy mạnh quán triệt cán bộ, công chức, viên chức  và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng; tuyên truyền, vận động gia đình và người thân cảnh giác trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ sẽ phổ biến tài liệu, hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và cách ứng xử khi tham gia môi trường mạng; cử học viên tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề hướng dẫn khai thác thông tin và ứng xử văn hóa trên môi trường mạng do Sở Thông tin và Truyền thông và cấp trên tổ chức. Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kỹ năng sử dụng Internet an toàn và hiệu quả.

Sở cũng sẽ cử cán bộ phụ trách tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng viết tin bài trên Cổng thông tin điện tử của Sở, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin cung cấp cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc cập nhật các bài viết tuyên truyền về văn hóa ứng xử, chia sẻ thông tin lành mạnh; lên án, tẩy chay các thông tin tiêu cực đi ngược lại lợi ích của cộng đồng và lợi ích quốc gia trên môi trường mạng.

Cập nhật thường xuyên và kịp thời các thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Chính phủ, Thành phố và các cơ quan chuyên môn lên Cổng thông tin điện tử của Sở. Tăng cường công tác tiếp nhận và xử lý thông tin đường dây nóng của tổ chức, công dân phản ánh đến Sở. Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch các TTHC liên quan, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước. Thường xuyên rà soát, kiểm duyệt chặt chẽ các thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử của Sở. Nắm bắt, cập nhật thường xuyên các thông tin về những vấn đề mang tính thời sự trên các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội để kịp thời quán triệt, định hướng và phổ biến thông tin chính xác tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở; đấu tranh chống lại những thông tin xuyên tạc, bịa đặt gây ảnh hưởng xấu đối với cộng đồng và xã hội.

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng giai đoạn 2018-2020 nhằm mục tiêu nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng khi tham gia môi trường mạng. Tập trung vào các nhóm đối tượng thường xuyên tham gia và có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng thông tin trên môi trường mạng. Nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng (trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội); tạo môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu, tiêu cực. Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên môi trường mạng.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

Minh Anh