Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về PCCC

06/09/2017

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội trong đó có nhấn mạnh đến nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về PCCC. 

UBND Thành phố giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Ban Nội chính Thành ủy tham mưu với Thành ủy tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/11/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất việc sáp nhập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn Thành phố để thành lập 01 Ban Chỉ huy mới, trong đó tên gọi và nội dung nhiệm vụ ngoài công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cần thể hiện rõ cả công tác PCCC đảm bảo phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn hiện nay; Tham mưu, đề xuất, dự thảo văn bản của UBND Thành phố báo cáo Bộ Công an và các đơn vị liên quan xem xét cho phép thành phố Hà Nội được thực hiện một số cơ chế đặc thù trong công tác PCCC&CNCH tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thủ đô.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát cơ chế quản lý các hạng mục để đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao hiệu quả của hệ thống công trình phục vụ PCCC trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy và chữa cháy; có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng hạ tầng, kỹ thuật đảm bảo đúng quy chuẩn an toàn về PCCC&CNCH, trong đó ưu tiên trang bị, ứng dụng công nghệ cảnh báo khói, báo cháy, thoát nạn, thoát hiểm... tại nhà dân và những cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; nghiên cứu chuyển giao công nghệ, sản xuất, mua sắm phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH; báo cáo UBND Thành phố.

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí về đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ; đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát PC&CC, dân phòng đảm bảo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả theo hướng xây dựng lực lượng PCCC Thủ đô chính quy, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại; báo cáo UBND Thành phố.

Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm pháp luật về PCCC, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác PCCC; phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác PCCC; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về PCCC trước Chủ tịch UBND Thành phố; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác PCCC trên toàn địa bàn Thành phố...

(Theo HN Portal)