Ngành công thương dần phục hồi sau dịch COVID-19

30/10/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Công thương Hà Nội, một số lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19 đang dần phục hồi và tăng nhẹ so với cùng kỳ như: y tế và trợ giúp xã hội; giáo dục và đào tạo; sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình; kinh doanh bất động sản và nghệ thuật, vui chơi, giải trí; dịch vụ cá nhân khác tăng.

Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Nội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 52,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% và tăng 9,3%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 4,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và giảm 8,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 435 tỷ đồng, giảm 2,7% và giảm 58,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và giảm 0,3%.

Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 474,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 312,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 65,8% tổng mức và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó gỗ và vật liệu xây dựng tăng 6%; hàng may mặc tăng 14,2%; lương thực, thực phẩm tăng 17,3%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 20,5%.

Doanh thu dịch vụ khách sạn, nhà hàng đạt 42,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,9% tổng mức và giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% và giảm 51,4%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 38 nghìn tỷ đồng, chiếm 8% và giảm 8,4%. Doanh thu du lịch, lữ hành đạt 5,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,1% tổng mức và giảm 45,9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ khác đạt 114,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng mức và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19 đang dần phục hồi và tăng nhẹ so với cùng kỳ như: Dịch vụ y tế và trợ giúp xã hội tăng 0,7%; giáo dục và đào tạo tăng 0,9%; dịch vụ sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình tăng 0,9%; kinh doanh bất động sản và nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 1%; dịch vụ cá nhân khác tăng 1,2%.

Xét theo loại hình kinh tế, tính chung 10 tháng, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 76,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng mức và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 374,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 78,8% và tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 23,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 5% và giảm 6%.

Minh Anh