Ngành y tế hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

08/07/2020

(Chinhphu.vn) - Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các cơ sở y tế trong và ngoài công lập căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020.

 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức để hưởng ứng sự kiện Ngày môi trường thế giới, đặc biệt là nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu chất thải nhựa. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị có thể tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm trực tuyến về quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom và xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải tại đơn vị.

Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 30/7/2020.

Thiện Tâm