Ngày 14/5, công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

12/05/2019

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2019-2020 vào ngày 14/5/2019.

Ảnh minh họa

Số liệu này được tổng hợp từ việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển của học sinh lớp 9 ở Hà Nội và học sinh tự do, học sinh tỉnh ngoài đã nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020” tại các trường trung học cơ sở, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Học sinh căn cứ vào số lượng đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao để biết được tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở từng trường THPT công lập. Đây cũng là kênh thông tin để học sinh quyết định việc có hay không nên đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển.

Nếu muốn đổi nguyện vọng dự tuyển, học sinh làm đơn và nộp tại các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Thời gian nhận đơn đổi nguyện vọng dự tuyển vào ngày 15 và 16/5/2019.

Năm học 2019-2020, toàn thành phố Hà Nội có 122 trường THPT công lập có tuyển sinh lớp 10. Tổng chỉ tiêu giao cho các trường là hơn 67.000 học sinh.

Có thể tra cứu thông tin về số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT công lập ở Hà Nội tại địa chỉ www.hanoimoi.com.vn.

(Theo Báo Hà Nội mới)