"Nghi lễ Kéo co Ngồi" được ghi danh Di sản văn hóa phi vật

09/04/2019

(Chinhphu.vn) - UBND quận Long Biên vừa tổ chức đón nhận Bằng UNESCO ghi danh "Nghi lễ Kéo co Ngồi" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

"Nghi lễ Kéo co Ngồi"

"Nghi lễ Kéo co Ngồi" đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2014. Tháng 12/2015, Kéo co truyền thống châu Á đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại dưới tên “Nghi lễ và trò chơi kéo co”, do 4 quốc gia Campuchia, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam cùng đệ trình.

Theo hồ sơ đề nghị của Việt Nam, UNESCO công nhận "Nghi lễ Kéo co Ngồi" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho 4 tỉnh: Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, trong đó, có Kéo co Ngồi đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên.
 
Phó Chủ tịch UBND Quận Đinh Thị Thu Hương cho biết, thời gian tới, quận tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy, giáo dục truyền thống để các di sản, bảo vật được phát huy giá trị, xứng đáng với danh hiệu đã được công nhận. Đặc biệt, quận nghiên cứu quy hoạch khu di tích, nâng tầm giá trị xứng với bản thể di tích tiêu biểu cấp quốc gia. Đồng thời, xây dựng phương án quảng bá giá trị để đền Trấn Vũ là điểm nhấn quan trọng gắn với các tuyến du lịch của quận Long Biên, trong vùng, liên vùng.

Bảo Khánh