Người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát

22/09/2020

(Chinhphu.vn) - Người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm về kết quả công tác này ở địa phương; phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Gia Huy

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh khi chủ trì hội nghị tổng kết của Thành ủy Hà Nội về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tổ chức sáng nay (22/9).

Kiểm tra trên 1.600 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ qua, Thành ủy đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Thành ủy đã ban hành Đề án số 06 về “Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ thành phố”, giúp cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố nghiên cứu, áp dụng phương pháp, quy trình chặt chẽ, khoa học.

Thành ủy Hà Nội đã tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, nhất là những địa phương, đơn vị có nhiều hạn chế, khuyết điểm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận bức xúc và các cơ quan báo chí phản ánh.

Đến nay, các cấp ủy đã kiểm tra đối với trên 9.800 lượt tổ chức đảng, trên 4.300 đảng viên; giám sát trên 4.700 lượt tổ chức đảng, trên 3.900 đảng viên; trong đó Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai 130 đoàn kiểm tra 839 lượt tổ chức đảng và 18 đoàn giám sát 84 tổ chức đảng trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 Chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy.

UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, kiểm tra 504 tổ chức đảng và trên 1.600 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Qua kiểm tra giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực xảy ra.

UBKT các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe: Đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088, cảnh cáo 622, cách chức 72, khai trừ 361); thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng (khiển trách: 43, cảnh cáo:16). Qua đó góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và  nhân dân đối với đảng bộ, chính quyền thành phố.

Tuy nhiên, UBKT Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, xử lý các sai phạm. Còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên, cá biệt có đảng viên còn có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm, bị kỷ luật và xử lý hình sự...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Gia Huy

Chú trọng công tác thông tin, kết luận kiểm tra

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Hà Nội cần tập trung khắc phục một số tồn tại nêu trên; tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, nhất là người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, giám sát; xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là của toàn Đảng, không khoán trắng cho cơ quan UBKT.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Đảng bộ Hà Nội chú trọng công khai thông tin, kết luận kiểm tra và kết quả các kỳ họp của UBKT Thành ủy. Cấp ủy và UBKT các cấp cần chú trọng giám sát chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những địa bàn trọng điểm và những vấn đề người dân quan tâm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm từ khi mới phát sinh.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra giám sát. Ảnh: Gia Huy

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức 11-13/10

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định Thành ủy Hà Nội đặc biệt coi trọng và luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của Thủ đô, nhất là qua những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 19/9/2020 vừa qua; từ đó từng tập thể, cá nhân ngành Kiểm tra thành phố thấy rõ trách nhiệm của mình đối với việc phát huy, giữ gìn vị thế, tầm quan trọng đặc biệt của Đảng bộ Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ngay sau đại hội Đảng cấp mình, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là nhiệm vụ riêng của UBKT mà còn là của cấp ủy các cấp, vì vậy người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm về kết quả công tác này ở địa phương mình.

Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị UBKT các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống, lấy xây là chính”, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tham gia phát hiện những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên để bố trí, sắp xếp phù hợp, hiệu quả.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội sẽ được tổ chức 11-13/10.

Để chuẩn bị cho Đại hội, UBKT Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự Đại hội. UBKT Thành ủy chủ động phối hợp với các ban đảng tham mưu giúp Thành uỷ thực hiện tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; sau Đại hội, tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Quy chế làm việc của UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Gia Huy