Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC

02/08/2019

(Chinhphu.vn) - Triển khai Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy đồng thời người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố phải xác định công tác PCCC&CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, hằng ngày; nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC&CNCH, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác PCCC; tự giác chấp hành và tích cực tham gia công tác PCCC&CNCH. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, PCCC cơ sở, chuyên ngành và lực lượng PCCC rừng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC, nhất là đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, khu dân cư, rừng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra tình trạng vi phạm, mất an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở.

Rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác PCCC để đề xuất ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra; đặc biệt là việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ...

Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH. Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động PCCC; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Tổ chức tốt công tác thường trực, tiếp nhận thông tin, huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy, kịp thời cứu người, tài sản; xây dựng và thường xuyên diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy và CNCH có huy động nhiều lực lượng tham gia. Tập trung xây dựng lực lượng PCCC đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ về công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Thủ đô theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại.

Nguyên Phương