Nguồn vốn giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách thoát khỏi khó khăn

15/01/2020

(Chinhphu.vn) - Tính đến 31/12/2019, tổng dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể đạt 8.388 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội (NHCSXH); tăng 1.194 tỷ đồng so với đầu năm, với hơn 235 nghìn hộ còn dư nợ tại 7.479 Tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ bình quân đạt 36 triệu đồng/hộ.

Ảnh minh họa

Thông qua 17 chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho trên 101 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó, có trên 29 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trên 45 nghìn lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút trên 51 nghìn lao động; giúp cho trên 1 nghìn lượt HSSV được vay vốn học tập, cho vay xây dựng mới và cải tạo trên 49 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn...

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Phương thức ủy thác cho vay đã huy động lực lượng toàn xã hội tham gia vào việc triển khai tín dụng chính sách xã hội, chuyển tải có hiệu quả vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội.

Trong năm 2019, Chi nhánh NHCSXH  đã phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác và các sở, nghình tham mưu Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Hà Nội, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Liên ngành cũng đã thành lập Ban Tổ chức và triển khai Cuộc thi tìm hiểu về Chỉ thị số 40-CT/TW tới các đối tượng là cán bộ NHCSXH, cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác, Đảng viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn Hà Nội. Kết quả toàn Thành phố có 3.617 bài dự thi. Kết quả cuộc thi cấp Thành phố đã trao 01 giải Nhất, 5 giải Nhì, 12 giải Ba, 18 giải Khuyến khích cho các tác giả có bài thi xuất sắc, trong đó, lựa chọn 6 bài thi tham dự Cuộc thi ở cấp Trung ương và có 1 bài thi đạt giải Nhì toàn quốc.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Chi nhánh NHCSXH và các hội đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác phối hợp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc theo dõi, quản lý, đôn đốc, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra giám sát của Hội đoàn thể các cấp đối với việc thực hiện tại cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Nhà nước, tạo sức lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân từ đó phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của hội viên trong việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả và trả nợ đúng kỳ hạn. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động người nghèo và các đối tượng chính sách khác tham gia gửi tiết kiệm qua tổ, tạo ý thức tiết kiệm và nguồn tích lũy để trả nợ khi đến hạn; nâng cao chất lượng công tác bình xét cho vay và tăng cường sự tham gia kiểm tra giám sát của Chính quyền tại cơ sở, của  trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, an toàn và sử dụng có hiệu quả.

Vĩnh Hoàng