Nhiều chính sách đặc thù giúp đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện cuộc sống

12/08/2018

(Chinhphu.vn) - Ban Dân tộc TP. Hà Nội vừa rà soát thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong giai đoạn từ năm 2017 - 2020, TP. Hà Nội đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển toàn diện kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô. Đơn cử, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 2935/UBND-KT ngày 29/6/2018 xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND thành phố về kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách thành phố; dự kiến tổng kinh phí thực hiện là 21,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện hoàn thành trong năm 2019. Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” và chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Dân tộc Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-BDT ngày 23/11/2015 triển khai tới các các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện theo quy định...

Ban Dân tộc Thành phố cũng đã chủ trì và phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể của Thành phố hằng năm triển khai tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, nguyên nhân và hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... đến hơn 3000 lượt đối tượng là đại diện lãnh đạo, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ làm công tác dân tộc của 14 xã dân tộc thiểu số và miền núi và Bí thư Chi bộ, Trưởng, Phó thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trong cộng đồng của 153 thôn tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sống quần cư thành làng bản trên địa bàn Hà Nội.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên đồng bào dân tộc thiểu số đã ý thức được việc chấp hành Luật Hôn nhân và Gia đình. Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện kết hôn đảm bảo độ tuổi đúng quy định của pháp luật. Năm qua, trên địa bàn các xã vùng dân tộc miền núi của Thủ đô chỉ có 6 trường hợp tảo hôn là người dân tộc thiểu số, chưa phát hiện trường hợp nào kết hôn cận huyết thống.

Công tác giáo dục, đào tạo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng luôn được Thành phố đặc biệt quan tâm. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh theo quy định của Nhà nước. Hằng năm, Thành phố đều có chế độ cử tuyển con em đồng bào dân tộc thiểu sống vào các trường đại học, cao đẳng và đào tạo nghề. Hiện nay, 100% trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố được học mẫu giáo và lớp 1; tỷ lệ xã phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đạt 100%...

(Theo HN Portal)