Nhiều đơn vị đã chủ động thực hiện đấu thầu qua mạng

05/09/2019

(Chinhphu.vn) - Theo Sở KH&ĐT Hà Nội, sau hơn 3 năm triển khai, việc áp dụng đấu thầu qua mạng đã nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm đáng kể cho ngân sách. Các chủ đầu tư đã tuân thủ chỉ tiêu áp dụng đấu thầu qua mạng trong năm nay là 50% đối với số lượng gói thầu và 15% giá trị gói thầu.

Sở KH&ĐT cho biết, khi thực hiện đấu thầu qua mạng, các chủ đầu tư đã có trách nhiệm xác định tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo lộ trình khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các đơn vị thẩm định khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng đã đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng tỷ lệ tối thiểu theo quy định như trên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở KH&ĐT, mặc dù Hà Nội đã chủ động thực hiện đấu thầu qua mạng và đạt hiệu quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn bộc lộ một số vấn đề. Đó là tình trạng chưa thực hiện đầy đủ việc lập kế hoạch, tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi về công tác đấu thầu theo quy định. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ còn chậm, chất lượng báo cáo chưa đạt yêu cầu...

Huy Thành