Nhiều quận, huyện phấn đấu đạt 100% UBND các phường giao ban trực tuyến

11/03/2019

(Chinhphu.vn) - Ngay từ đầu năm 2019, nhiều quận, huyện của thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Theo đó, bảo đảm 100% UBND các phường giao ban, họp trực tuyến.

Năm 2019, theo kế hoạch của quận Hà Đông, quận sẽ phấn đấu 100% UBND các phường được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình (giao ban, họp trực tuyến) kết nối với UBND quận, UBND Thành phố và các sở, ban, ngành; 80% cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác, sơ kết, tổng kết, tập huấn của Thành phố; phấn đấu 30% cuộc họp có nhiều thành phần tham dự để giải quyết công việc, họp giao ban định kỳ, các cuộc họp khác của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đến cấp xã được thực hiện trực tuyến.

Đồng thời bảo đảm 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của quận với thành phố và các đơn vị liên quan dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định). Tiếp nhận và ứng dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp quận và phường khi thành phố triển khai, phấn đấu 80% thủ tục được cung cấp mức độ 3, 4. Phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thấm quyền ở cấp độ 4. Tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, quận Hà Đông thành lập các Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử cấp quận và phường; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng và phát triển CNTT trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của quận và thành phố; tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng trên địa bàn quận...

Còn theo kế hoạch của quận Hoàn Kiếm, năm 2019, quận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã triển khai. Rà soát, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, UBND các phường; sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo tinh thần sửa đổi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện, bảo đảm nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”.

Không chỉ tại Hà Đông, Hoàn Kiếm, huyện Phúc Thọ cũng đặt mục tiêu, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Cụ thể, huyện phấn đấu 100% UBND các xã, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình (giao ban, họp trực tuyến) kết nối với UBND Thành phố và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. 100% các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức giữa UBND huyện với các xã, thị trấn được giao dịch dưới dạng điện tử. 100% cơ sở giáo dục, cơ sở đoàn xây dựng và triển khai nội dung tuyên truyền sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

Đồng thời, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng các phần mềm dùng chung của Thành phố được đào tạo, hướng dẫn, đảm bảo phần mềm triển khai đến đâu ứng dụng ngay đến đó. Bảo đảm hạ tầng mạng phục vụ công tác quản lý, điều hành và triển khai các ứng dụng dùng chung. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về số lượng thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 theo Kế hoạch của Thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng mạng tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo hướng đồng bộ, kết nối với hệ thống mạng chung của Thành phố. Ứng dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố Hà Nội triển khai trong tất cả các lĩnh vực…

Bích Phương