Nỗ lực đạt mục tiêu thu ngân sách

23/09/2020

(Chinhphu.vn) - Cùng với các địa phương trong cả nước, Hà Nội đang quyết liệt triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, phấn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Ảnh minh họa

Trong 8 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội ước đạt 147.042 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán pháp lệnh, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, các nguồn thu từ dầu thô, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và FDI, thu các loại phí, lệ phí… đều giảm. Chỉ có nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất tăng so với cùng kỳ năm 2019.

Về thực hiện giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách, 8 tháng đầu năm 2020 ước đạt 26.600 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 58,6% kế hoạch vốn năm 2020. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 12.700 tỷ đồng; cấp quận, huyện thực hiện 12.700 tỷ đồng; cấp xã, phường thực hiện 1.200 tỷ đồng.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố chưa bảo đảm tiến độ, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế và tác động tới việc bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Đến nay, Thành phố đã phê duyệt 122 trong tổng số 124 dự án đầu tư công của năm 2020, nhưng mới khởi công được 76 dự án. Từ đầu năm đến nay, các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đã triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tiếp tục rà soát thực hiện cắt giảm, bảo đảm cắt giảm ít nhất 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong nước và nước ngoài còn lại của năm 2020, sau khi đã trừ số thực chi trong sáu tháng đầu năm.

Ông Mai Sơn. Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, số thu ngân sách giảm so với cùng kỳ 2019, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố còn thấp đều do tác động của dịch Covid-19, khiến hầu hết các ngành, nghề bị sụt giảm về doanh thu, số thuế phát sinh; tiến độ triển khai dự án chậm. Bên cạnh đó, khoản thuế và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Nếu tính cả số thuế và tiền thuê đất được gia hạn này thì tổng thu ngân sách lũy kế đến nay vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cục Thuế thành phố dự kiến, nếu mức độ kiểm soát dịch bệnh được bảo đảm như hiện nay, đôn đốc đầy đủ số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP nộp trong năm 2020, hoàn thành dự toán thu tiền thuê đất và dự toán thu tiền sử dụng đất, thì dự kiến cả năm 2020, thu ngân sách nhà nước của Hà Nội sẽ ước thực hiện 232.291 tỷ đồng, đạt 89,2% dự toán pháp lệnh, bằng 93,3% so năm 2019.

Phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 ở mức cao nhất, Cục Thuế Hà Nội xác định thực hiện tốt kịch bản công tác thu ngân sách đã đề ra trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, cập nhật diễn biến tình hình dịch Covid-19 để đánh giá sát khả năng thu ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp điều hành thu, khai thác nguồn thu bù đắp hụt thu. Tăng cường giải pháp quản lý, chống thất thu ngân sách.

Đồng thời, tiếp tục cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế thông qua đẩy mạnh tiến độ triển khai áp dụng hoá đơn điện tử, phấn đấu trước ngày 1/10/2020, 100% số doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho người nộp thuế, góp phần nâng cao thứ bậc xếp hạng môi trường kinh doanh của Thành phố.

Ngoài ra, ngành thuế Thủ đô sẽ tập trung mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế trên cơ sở thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc kinh doanh thương mại điện tử, doanh nghiệp có giao dịch liên kết có tỷ trọng lớn chuyển giá, tăng cường giám sát các nghiệp vụ về vốn chủ sở hữu và chi phí lãi vay…

Bích Phương