Nỗ lực thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

03/08/2020

(Chinhphu.vn) – Thời gian tới, Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại các khu công nghiệp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Thủ đô Hà Nội.

Ảnh minh họa

Ông Lê Quang Long, Phó Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa, chủ động hướng dẫn hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Mặc dù chịu ảnh hưởng xấu của tình hình kinh tế thế giới, song thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của Hà Nội vẫn đạt hơn 1,9 tỷ USD, bằng chỉ tiêu đề ra, tăng 32% so với giai đoạn 2011-2015.

Các dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp được triển khai đúng mục đích, cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Lũy kế đến nay, thu hút 654 dự án đầu tư thứ phát, trong đó 337 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng số vốn đăng ký đầu tư 9,6 tỷ USD và 317 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng.

Giá trị doanh thu trong sản xuất công nghiệp bình quân đạt 6,82 tỷ USD/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,43%, vượt chỉ tiêu đề ra. Xuất khẩu bình quân đạt 3,959 tỷ USD/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,8%, vượt 0,8% so với chỉ tiêu đề ra. Nộp ngân sách bình quân đạt 184 triệu USD/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,4%/năm, vượt 3,4% so với chỉ tiêu đề ra.

100% số hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước thời hạn giải quyết; 100% thủ tục hành chính được đưa ra thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 75% thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đồng thời, công tác cải cách hành chính luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cũng 5 năm qua, các khu công nghiệp của Hà Nội đã thu hút thêm gần 21.000 lao động tới làm việc. Công đoàn, Đoàn Thanh niên các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng tích cực phối hợp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã thành lập mới 53 tổ chức Đảng. So với đầu nhiệm kỳ, số lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tăng 70,2%. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới, nhất là trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chú trọng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đặt mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cùng với đó, là xây dựng các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh; đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực chăm lo, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển thuận lợi, ổn định và bền vững, bảo đảm hài hòa mối quan hệ lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động; chú trọng xây dựng hạ tầng xã hội và làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các khu công nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ sẽ triển khai 2 nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị-xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, nghiệp vụ chuyên môn, chất lượng phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ. Đảng bộ cũng sẽ thực hiện 2 giải pháp chủ yếu là tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, Đảng bộ sẽ nỗ lực đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại các khu công nghiệp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Thủ đô Hà Nội.

Chú trọng giải quyết việc làm ổn định cho người lao động, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,…

Diệu Anh