Phấn đấu giảm 65% lượng túi nilon tại các chợ, siêu thị

05/11/2018

(Chinhphu.vn) - Nhằm  bảo đảm  tính bền vững của hệ sinh thái tất cả các khâu trong vòng đời sản phẩm, Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh và các siêu thị, trung tâm siêu thị từ 50-65%.

Đây là nội dung trong Kế hoạch 206/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội nhằm thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020.

Kế hoạch thúc đẩy hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm bảo đảm phát triển nhanh, hiệu quả; triển khai một cách đồng bộ, tập trung vào các hành động có tính đột phá, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đồng thời thực hiện lồng ghép vào nội dung của các chương trình, kế hoạch hiện có; huy động sự tham gia, đóng góp của các thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các khâu của vòng đời sản phẩm; ứng dụng đổi mới trang thiết bị công nghệ, quy trình quản lý. Cùng với đó hình thành mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát sinh chất thải và ô nhiễm môi trường; thay đổi hành vi người tiêu dùng trong quá trình mua sắm, sử dụng và thải bỏ sản phẩm.

Kế hoạch đưa ra chỉ tiêu bảo đảm tính bền vững của hệ sinh thái tất cả các khâu trong vòng đời sản phẩm từ khai thác, cung ứng nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ sản phẩm.

Từng bước thay đổi mô hình sản xuất, chế biến, phân phối, dịch vụ và tiêu dùng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng; tăng cường sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện với môi trường. Giảm thiểu tái sử dụng và tái chế chất thải.

Cụ thể phấn đấu tỷ lệ đóng góp của các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường, tái chế chất thải trong tổng sản phảm quốc nội (GDP) đạt từ 42-45%; phấn đấu khoảng 50% các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối có nhận thức, được hướng dẫn, áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng; giảm tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh và các siêu thị, trung tâm thương mại đạt từ 50-65%; tỷ lệ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Cụm công nghiệp áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường đạt từ 60-70%.

Góp phần đạt chỉ tiêu quốc gia, phấn đấu tỷ lệ chất thải được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ đối với chất thải được thu gomđối với: chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 85%, chất thải rắn công nghiệp đạt 75%, chất thải rắn xây dựng đạt 50%.

Đặc biệt, phấn đấu 100% các doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin của người tiêu dùng...

Bích Phương