Phấn đấu lao động qua đào tạo đạt trên 70% vào năm 2020

13/01/2020

(Chinhphu.vn) - Đến cuối năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 200.000 lượt người; giới thiệu việc làm cho hơn 156.000 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 67,5% vào cuối năm 2019, lên 70,2% vào cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 148 phiên giao dịch việc làm với 52.975 lượt lao động được phỏng vấn, tư vấn hướng nghiệp; 22.095 lao động được tuyển dụng. Toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 190.975 lao động, đạt 124% kế hoạch năm.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh và dạy nghề cho 205.000 người, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,8% so với năm 2018. Trong năm qua, Sở đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND Thành phố ban hành và triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có công.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, toàn Thành phố đã vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” được 37,5 tỷ đồng, đạt 169,6%; tặng 4.790 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí 5,6 tỷ  đồng; trích ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa 19,2 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp 458 nhà ở cho người có công với cách mạng, đạt 174,8% kế hoạch...

Các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố  đã tiếp nhận, cai nghiện bắt buộc cho 974 người, đạt 121,8% kế hoạch; cai nghiện tự nguyện cho 2.108 người, đạt 105,4% kế hoạch. Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 832 người, đạt 138,7% kế hoạch.

Triển khai công tác năm 2020, Phó Giám đốc Sở cho biêt, năm tới, ngành LĐTB&XH sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa các chính sách an sinh xã hội vào đời sống. Đến cuối năm, toàn thành phố phấn đấu đạt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 200.000 lượt người, giới thiệu việc làm cho hơn 156.000 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 67,5% vào cuối năm 2019, lên 70,2% vào cuối năm 2020; giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp xuống còn dưới 2%.

Toàn ngành phấn đấu để việc hỗ trợ giảm nghèo đạt kết quả bền vững, cơ bản không còn hộ nghèo. Trẻ em, các đối tượng yếu thế được quan tâm, chăm sóc thường xuyên; có ít nhất 510/584 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Đặc biệt, ngành phấn đấu 100% xã, phường làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân người có công, bảo đảm 100% hộ gia đình chính sách người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú…

Để làm tốt công tác giáo dục, đào tạo nghề trong năm 2020, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu, ngành LĐTB&XH Hà Nội cần tập trung, ưu tiên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường. Các địa phương tiếp tục triển khai những giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững; trợ giúp kịp thời có đối tượng yếu thế; tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện...

Diệu Anh