Phát động tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2019

12/12/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/12/2019, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND quận Long Biên long trọng tổ chức lễ phát động tháng hành động quốc gia về Dân số, kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (26/12/2019).

 

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, phát động tháng hành động quốc gia về Dân số.

Tại lễ phát động tháng hành động quốc gia về Dân số, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, công tác dân số luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm và coi là quốc sách hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ những năm 60 Quyết định số 216/CP ngày 26/12/1961 của Hội đồng Chính phủ về sinh đẻ có hướng dẫn đã được ban hành, thể hiện tính nhân văn cao cả trong việc chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em nói riêng và chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung, kể từ đó đến nay đã 58 năm.

Cùng với cả nước, công tác Dân số-KHHGĐ của Thủ đô Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước. Trong nhiều năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố luôn xác định công tác DS-KHHGĐ là bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển Thủ đô, là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và cộng đồng. Do đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch nhằm cụ thể hóa những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác này.

Cùng với sự phấn đấu tích cực của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ; sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ; phối hợp của các bộ, ngành của Trung ương, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân công tác DS-KHHGĐ của Thành phố đã đạt được những thành tựu đáng kể. Năm 2018 tỷ suất sinh đạt 15,13‰ giảm 0,17‰ so với năm 2017. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 6,6% giảm 0,1% so với năm 2017. Tỷ số giới tính khi sinh là 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh: 76% số bà mẹ mang thai. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 84,1% số trẻ sinh ra. 

Ngoài ra, nhiều mô hình nâng cao chất lượng dân số đã được triển khai và nhân rộng như: mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng; mô hình chăm sóc SKSS vị thành niên; mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; mô hình can thiệp truyền thông về chăm sóc SKSS/KHHGĐ tới vùng dân cư đặc thù; quy mô dân số ổn định, giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con 3 trở lên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tuổi thọ trung bình, tăng cường chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng... Đặc biệt là cải thiện cơ cấu dân số về tuổi, làm cho nhóm dân số trong độ tuổi lao động chiếm đa số trong tổng số dân cư. Theo cơ cấu tuổi dân số hiện tại Hà Nội đang trong thời kỳ “Dân số vàng” tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thủ đô Hà Nội, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh yêu cầu các quận, huyện tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy, Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố về triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung Ương khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới và các đề án, chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác dân số của Thành phố theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền; sự tham gia của các ngành, đoàn thể.

Nghiêm túc đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện của địa phương. Các cấp chính quyền phải coi công tác dân số là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở các cấp, là một nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của chính quyền và các ngành, đoàn thể; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách về dân số phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; giảm trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ béo phì, phát triển tầm vóc, thể lực, quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số-KHHGĐ đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Chú trọng tuyên truyền các nội dung về sức khỏe sinh sản vị thanh niên/ thanh niên, tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện về công tác dân số. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ thành phố đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các nội dung và giải pháp thực hiện công tác Dân số ở các cấp; tăng cường công tác thanh tra đối với các hoạt động can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi theo quy định của Chính phủ.

Thiện Tâm