Phát sinh 37 vụ vi phạm công trình thủy lợi

01/05/2016

(Chinhphu.vn) - Chi cục Thủy lợi Hà Nội vừa rà soát tình hinh vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi tháng 3 năm 2016 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành xử lý nghiêm vi phạm công trình thủy lợi, nhất là vi phạm mới phát sinh.

Hànhvi đổ phế thải gây ảnh hưởng hệ thống thủy lợi - Ảnh internet

Trong tháng 3, toàn thành phố phát sinh 37 vụ vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.

Riêng hệ thống công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy quản lý phát sinh 16 vụ vi phạm; hệ công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ quản lý phát sinh 15 vụ vi phạm; hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích quản lý phát sinh 6 vụ vi phạm.

Lũy kế, từ đầu năm đến tháng 3/2016, tổng số vụ vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố là 51 vụ.

Ngay khi phát hiện vi phạm, các doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã lập biên bản, tạm đình chỉ vi phạm và chuyển chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Để bảo đảm dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn, Chi cục Thủy lợi đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp thủy lợi thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, của Sở NN&PTNT về việc xử lý vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình thủy lợi, phối hợp với doanh nghiệp thủy lợi thành phố tổ chức thực hiện công tác giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi, không để phát sinh vi phạm mới và tái vi phạm khi đã giải tỏa. 

Các doanh nghiệp thủy lợi thành phố phân công cán bộ, công nhân viên phụ trách các tuyến sông, kênh, hồ, đập tăng cường công tác kiểm tra, ngăn ngừa không để phát sinh vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý.

Đặc biệt lưu ý không để tình trạng đổ chất thải rắn, phế liệu xây dựng vào kênh mương, gây ách tắc dòng chảy; phối hợp chính quyền địa phương kiên quyết xử lý ngay từ giờ đầu khi mới phát sinh vi phạm, không để phát triển đến mức khó xử lý và kiên quyết không để phát sinh mới trong năm 2016…

Vĩnh Hoàng