Phát triển doanh nghiệp mới: Một giải pháp thúc đẩy tăng trưởng

26/06/2020

(Chinhphu.vn) - Năm nay Hà Nội tập trung phát triển thêm nhiều doanh nghiệp mới, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp với mục tiêu năm 2020 phấn đấu thành lập 30.000 doanh nghiệp. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tập trung các giải pháp nào để thực hiện được mục tiêu này?

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong hơn 4 năm, từ năm 2016 đến nay, đã có hơn 112 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Đây là kết quả rất đáng khích lệ về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, từ đó cũng có thể thấy rõ môi trường đầu tư - kinh doanh trên địa bàn tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo niềm tin và khích lệ tinh thần khởi nghiệp trên toàn Thành phố.

Hà Nội là địa phương luôn tiên phong trong việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian gia nhập thị trường cho doanh nghiệp. Từ năm 2018 đến nay, Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (trong công tác đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử với tỷ lệ 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đều được thực hiện qua mạng điện tử, kết hợp với việc sử dụng các dịch vụ tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp khi đăng ký doanh nghiệp như dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích; dịch vụ mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp; dịch vụ chữ ký số công cộng; dịch vụ hỗ trợ kinh phí làm dấu pháp nhân và công bố mẫu dấu cho doanh nghiệp...

Từ những nỗ lực triển khai công tác cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng trong 4 năm (từ 2016-2019), trong đó, năm 2016 là 22.617 doanh nghiệp; năm 2017 là 24.519 doanh nghiệp; năm 2018 là 25.187 doanh nghiệp; năm 2019 là 27.114 doanh nghiệp. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, Thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho khoảng 12.649 doanh nghiệp thành lập mới.

Năm 2020 là năm cuối cùng của kỳ kế hoạch, vì vậy ngay từ đầu năm, Thành phố đã đưa ra mục tiêu đấu thành lập mới thêm 30.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội kéo theo số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm sút. Trong 6 tháng đầu năm số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp giải thể 1.153 doanh nghiệp (tăng 18% so với cùng kỳ), số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 6.159 doanh nghiệp (tăng 33% so với cùng kỳ).

Tại buổi giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tập trung các giải pháp thành lập doanh nghiệp mới, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, bảo đảm năm 2020 phấn đấu thành lập 30.000 doanh nghiệp.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, năm 2020 sẽ tiếp tục đánh dấu sự quyết tâm, quyết liệt của Lãnh đạo thành phố Hà Nội trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển. Sở Kế hoạch và Đầu tư cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu cao nhất về phát triển doanh nghiệp.

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, như triển khai quyết liệt Đề án hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố; thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới về phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu, kinh phí làm dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới, kinh phí chuyển phát trả kết quả thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại nhà cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phối hợp với Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan thuế, Cơ quan bảo hiểm để xây dựng cơ chế trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan bảo hiểm xã hội để truyền các thông tin cơ bản của doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp được thành lập, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; tiếp tục cải cách mạnh mẽ và quyết liệt TTHC về đăng ký doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng mạnh CNTT, nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến mức độ 4; nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động và phát triển; thực hiện mô hình “Cơ quan Đăng ký kinh doanh thân thiện” hướng đến nền hành chính phục vụ, đem đến sự hài lòng cho tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các tiện ích cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường.

Minh Anh