Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ đáp ứng nhu cầu của người dân

08/07/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 8/7, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Thế giới (11/7) với chủ đề “Đẩy lùi Covid-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại”.

Tham dự lễ mít tinh có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế); ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai... cùng các cán bộ chuyên trách về dân số xã, phường, thị trấn.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ thành phố Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội, cuộc sống của người dân trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Năm nay, Qũy dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đã khuyến khích nâng cao nhận thức về nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cũng như tính dễ bị tổn thương của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh đại dịch. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 1,7% giai đoạn 1989-1999 đã giảm xuống dưới 1,2% giai đoạn 1999-2009 và khoảng 1% giai đoạn 2010 cho đến nay. Số con trung bình mà mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm mạnh từ 6,39 con năm 1960 xuống 2,33 con năm 1999 và đạt mức sinh thay thế 2,09 con năm 2006, sớm hơn 10 năm so với mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) và tiếp tục được duy trì cho đến nay. 

Riêng Hà Nội, năm 2019, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được các chỉ tiêu của thành phố đề ra, trong giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020, cụ thể tỷ suất sinh đạt 15,0 ‰ giảm 0,13 ‰ so với năm 2018. Số sinh con thứ 3 trở lên đạt tỷ lệ 6,5% giảm 0,1% so với năm 2018. Tỷ số giới tính khi sinh là 112,9 trẻ trai/100 trẻ gái.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố là 113,2 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh  đạt 82,48%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 75,46%; số người mới áp dụng biện pháp tránh thai 373.391 (đạt 100%). Bên cạnh đó, các quận, huyện trên địa bàn thành phố vẫn thường xuyên tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; tuyên truyền, tư vấn về các biện pháp tránh thai cho chị em phụ nữ; duy trì và phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên…

Hiện nay, Hà Nội đang duy trì nhiều mô hình và được nhân rộng trên địa bàn thành phố như: Mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Hàng năm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội đã phối hợp với Hội Kế hoạch hóa gia đình để tổ chức các buổi truyền thông kiến thức SKSS/KHHGĐ cho các đối tượng là phụ nữ quanh tuổi mãn kinh, nam giới, vị thành niên, thanh niên. 

Với những kết quả đạt được, ông Hoàng Đức Hạnh cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân số. Quán triệt và phổ biến nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, coi công tác dân số là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu thực hiện về công tác dân số, kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân số từ thành phố đến cơ sở. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về dân số phù hợp với từng nhóm đối tượng. Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thiện Tâm