Phát triển thương mại điện tử theo hướng hiện đại

26/04/2016

(Chinhphu.vn) – Để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, giai đoạn 2016 – 2020, Hà Nội sẽ tập trung phát triển thương mại, dịch vụ thương mại theo hướng hiện đại.

Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, doanh thu bán lẻ trực tuyến chiếm 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố; tăng trưởng trung bình hằng năm so với năm trước khoảng 1%; giữ vững thứ hạng trong nhóm 2 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) hằng năm.

Đến năm 2020, nâng số lượng website/ứng dụng thương mại điện tử hoạt động theo đúng quy định của pháp luật chiếm 20% trong tổng số website/ứng dụng thương mại điện tử đang hoạt động trên địa bàn Thành phố; phấn đấu số lượng website/ứng dụng thương mại điện tử thực hiện nghĩa vụ thông báo/đăng ký tăng trung bình hằng năm so với năm trước khoảng 2%.

Bên cạnh đó, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia mua sắm trực tuyến đến năm 2020 đạt 70% số người sử dụng Internet trên địa bàn Thành phố; tăng trưởng trung bình hằng năm so với năm trước khoảng 2%.

Đến năm 2020, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng...

Xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại điện tử

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Hà Nội sẽ xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử; tổ chức thiết lập và điều hành Hệ thống thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn TP Hà Nội; điều hành và quảng bá website “Bản đồ mua sắm thành phố Hà Nội” có địa chỉ mạng tại http://bandomuasam.hanoi.gov.vn

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương mại điện tử thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử:

Đẩy mạnh hoạt động thống kê về thương mại điện tử, đưa hoạt động này thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan chức năng, phục vụ thiết thực công tác quản lý điều hành và xây dựng chính sách về thương mại điện tử; tăng cường hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức xã hội nghê nghiệp (hội, hiệp hội) trong quản lý và phát triển thương mại điện tử;

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp các cấp, các ngành trực thuộc Thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương chủ trì, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 được Thành phố phê duyệt; triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử hằng năm.

Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục mở rộng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, khai thuế qua mạng Internet, thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, phối họp các ngân hàng đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, tuyên truyền, đa dạng hóa các kênh thu nộp thuế như: thanh toán qua POS, qua ATM...

Diệu Anh