Phổ biến nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng và Luật An ninh mạng

14/08/2019

(Chinhphu.vn) - Sáng nay 14/8, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và Luật An ninh mạng.

Hội nghị phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và Luật An ninh mạng

Tại Hội nghị, Thượng tá, Nguyễn Đình Đỗ Thi - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cung cấp cho những học viên những thông tin về “Luật An ninh mạng, nội dung cơ bản và một số vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội”.

Các vấn đề phổ biến gồm: Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng; mục đích xây dựng và ý nghĩa của Luật An ninh mạng; phòng chống tấn công mạng và hoạt động lộ lọt bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay.

Tại đây, các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Lê Trọng Xuân, Trợ lý Vụ Pháp chế - Bộ Quốc phòng truyền đạt các nội dung cơ bản về Luật Quốc phòng 2018. Trong đó nhấn mạnh đến phòng thủ dân sự; nội dung cơ bản của Nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương; chuyên đề bổ trợ về tình hình thế giới, khu vực, trong nước thời gian gần đây tác động đến quốc phòng - an ninh...

Minh Anh