Phúc Thọ phấn đấu đạt 4 xã nông thôn mới nâng cao

18/09/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/9, huyện Phúc Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân".

Huyện Phúc Thọ khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thiện Tâm

Theo huyện Phúc Thọ, do xác định là huyện nông nghiệp nên cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng năng suất lao động. Đồng thời tích cực cử cán bộ đi học tập kinh nhiệm về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Thái Bình, Lâm Đồng, Hà Tĩnh... mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tạo kết nối người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn và có nguồn gốc. 

Đến nay đã có Công ty Ba Huân, Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc, An Việt... đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện; hình thành 6 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, các chuỗi sản phẩm đã được tham hệ thống truy suất nguồn gốc nông sản Qrcode và đăng ký nhãn hiệu như: Bưởi Phúc Thọ, chuối Vân Nam, rau an toàn Thanh Đa, rau an toàn Xuân Phú, cà dầm tương, tương nếp Tam Hiệp, thịt lợn sinh học, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân.

Từ năm 2014 đến nay huyện đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại biểu nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được nhân dân ủng hộ và đánh giá cao. Tổ chức thành công các buổi sinh hoạt cộng đồng ở các khu dân cư với các chủ đề thiết thực, đoàn kết, hiệu quả.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND và sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành Thành phố; sự chỉ đạo, điều hành tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của các phòng, ban, UBND các xã; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành khâu đột phá của Huyện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã đi vào chiều sâu, hiệu quả được nâng lên, kinh tế của huyện đã có những khởi sắc, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tốc độ tăng giá trị các ngành chủ yếu năm 2018 đạt 9,6%. Ước năm 2019 tốc độ tăng giá trị các ngành chủ yếu đạt 9,1%.

Đến nay, tàn huyện đã có 22/22 xã được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây đều là các xã đã đạt các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo...

Thu nhập bình quân đầu người đạt năm 2018 đạt 41,2 triệu đồng/người/năm, ước năm 2019 đạt 45,3 triệu đồng/người/năm (tăng 29 triệu so với năm 2010); năng suất lúa bình quân đạt 61,7 tạ/ha, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng mạnh.

Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mới về chuyển dịch cơ cấu, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm được đảm bảo. 

Đến nay đã cấp được 39.526 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đạt 99,6%. Đã hình thành và mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả và thu nhập cho người dân như: Rau an toàn, mô hình hoa, sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao, chăn nuôi cá thương phẩm, bò thịt BBB, thịt lợn sạch an toàn, phát triển chăn nuôi tập trung theo quy trình nuôi công nghiệp, quy trình nuôi an toàn sinh học... 

Diện mạo nông thôn có bước thay đổi rõ rệt, cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã, thôn được nâng lên cả về cả trình độ lý luận và thực tiễn, tạo được lòng tin của nhân dân, đã dần loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Tuy nhiên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở có lúc, có nơi chưa quyết liệt dẫn đến hiệu quả chỉ đạo chưa cao trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền, vận động có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên các hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chưa truyền tải được hết ý nghĩa và vai trò chủ thể của người dân trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, một số việc khó sự đồng thuận của người dân chưa cao.

Vì vậy sang năm 2019, huyện Phúc Thọ sẽ phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đến năm 2020 đạt từ 9,0% trở lên. Thu nhập bình quân 50 triệu đồng/người/năm (theo tiêu chí NTM). Đồng thờ phấn đấu có 4 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao và xã Võng Xuyên đạt xã nông thôn mới điển hình tiên tiến của Hà Nội.Tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%.

Thiện Tâm