Phương thức lãnh đạo của Thành ủy đổi mới, sâu sát thực tiễn

15/10/2019

(Chinhphu.vn) - Đánh giá của nhiều đại biểu cho thấy, trong 9 tháng năm 2019, Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, vì thế công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên toàn thành phố đạt kết quả toàn diện.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Gia Huy

Nhiều nội dung được triển khai theo tinh thần đổi mới

Sáng 15/10, Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI đánh giá, 9 tháng đầu năm 2019, với nhiều việc lớn, việc khó, tiến độ khẩn trương, song với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Thành phố đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn. Thành ủy và các cấp ủy đảng chỉ đạo tiếp tục triển khai chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và triển khai các nhiệm vụ năm 2019, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Nhiều nội dung mới, phức tạp được triển khai theo tinh thần đổi mới và có tính đột phá cao, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, được dư luận, cán bộ, đảng viên đồng thuận, đánh giá cao.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đã thực hiện kiểm tra đối với 1.007 tổ chức đảng và 378 đảng viên, giám sát đối với 723 tổ chức đảng và 381 đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đáng chú ý, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và 568 đảng viên; đã giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 46 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 trường hợp.

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thành phố đạt kết quả tích cực. 9 tháng năm 2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách được đảm bảo; chỉ số PCI xếp thứ 9/63, về đích sớm 02 năm so với mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; hoạt động hợp tác, đối ngoại với các địa phương trong và ngoài nước tiếp tục được tăng cường, vị thế của Thủ đô tiếp tục được nâng lên.

Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định 9 tháng năm 2019, Thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt là tập trung khắc phục những điểm còn hạn chế của những năm trước, chính vì vậy đã chuyển biến từ thành phố đến cấp cơ sở.

Nhiều điểm nhấn được Bí thư Hai Bà Trưng nêu lên như Thành ủy nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Trung ương, đồng thời mạnh dạn đề nghị Trung ương cho Hà Nội thực hiện một số mô hình đổi mới như thí điểm chính quyền đô thị; thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ thành phố xuống quận, huyện, tiếp tục sắp xếp ở cấp phường, xã. Thành ủy triển khai tích cực các hoạt động đối ngoại, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các mặt công tác từ tuyên giáo, nội chính, tổ chức, MTTQ... có nhiều đổi mới sát thực tế hơn, hạn chế tối đa phong trào, hình thức.

Ông Đinh Trường Thọ, Bí thư Thanh Oai cũng cho rằng trong 9 tháng năm 2019, Thành ủy Hà Nội đã quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc với cơ sở nên các quận, huyện giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, điểm nóng tại địa phương.

Tập trung hoàn thiện Đề án thí điểm chính quyền đô thị

Theo Thành ủy Hà Nội, trong 9 tháng năm 2019, Thành phố tập trung chỉ đạo hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Thành ủy đã tổ chức nhiều Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan Trung ương và Thành phố để tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Đề án. Ngày 05/4/2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo, trình xin ý kiến của Bộ Chính trị về dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Bộ Chính trị đánh giá cao Đề án do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trình, Đề án được chuẩn bị công phu, khoa học, đề xuất nhiều nội dung đổi mới về cơ chế và phương thức hoạt động của chính quyền đô thị và thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 46-KL/TW, ngày 19/4/2019, cơ bản đồng ý với nội dung của Đề án, giao Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết trong năm 2019, dự kiến sẽ thực hiện từ đầu nhiệm kỳ chính quyền giai đoạn 2021-2026.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 18/5/2019 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đã hoàn thiện dự thảo Đề án, các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và Tờ trình gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về Đề án và các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và các tài liệu có liên quan về thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Trong nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, TP. Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 được Thành ủy và các cấp ủy tập trung chỉ đạo sớm, đảm bảo bám sát theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; chú trọng rà soát kỹ càng, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở cho xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Bên cạnh đó tiếp tục củng cố các cơ sở đảng yếu kém, không để phát sinh điểm nóng về khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng cấp cơ sở vào năm 2019. Chỉ đạo các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Gia Huy