Quận Hai Bà Trưng giảm 50% công trình vi phạm trật tự xây dựng

27/10/2020

(Chinhphu.vn) - Công tác quản lý trật tự giao thông đô thị, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực, trường hợp vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị giảm 54,3% so với cùng kỳ năm 2019, số công trình vi phạm giảm 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Gia Huy

Thông tin tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt cho biết mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng phát triển kinh tế-đô thị trên địa bàn đạt kết quả tích cực.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 9 tháng năm 2020 đạt trên 28.000 tỷ đồng (tăng 5,34% so với cùng kỳ), ước cả năm đạt trên 43.400 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ trên địa bàn 9 tháng đạt trên 72.600 tỷ đồng (tăng 13,3% so với cùng kỳ), ước cả năm 2020 đạt trên 100.000 tỷ đồng (tăng 14,5% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, thu ngân sách trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2020 đạt trên 6.700 tỷ đồng đạt 54% so với dự toán, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2019. Theo ông Vũ Văn Hoạt, thu ngân sách ước thực hiện cả năm 2020 đạt trên 10.140 tỷ đồng, đạt 82% so với dự toán (giảm 10,8% so với thực hiện năm 2019).

Trong 9 tháng, số hộ đăng ký kinh doanh mới trên địa bàn quận Hai Bà Trưng thấp hơn số doanh nghiệp giải thể. Quận có 1.340 hộ đăng ký kinh doanh mới; số doanh nghiệp thành lập mới là 815 doanh nghiệp, giảm 4,7% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh, không hoạt động kinh doanh hoặc giải thể là 1.457 doanh nghiệp, giảm 29,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Đặc biệt, trong 9 tháng, quận tập trung kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết các điểm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông, đường thông, hè thoáng; các phường đã giải quyết 111/154 điểm vi phạm trật tự đô thị; 12/15 điểm chợ cóc đã được giải quyết và duy trì, 3 điểm chợ cóc để tái diễn phức tạp trở lại; giải quyết 6/11 điểm trông giữ xe trái phép.

Đối với công tác xây dựng cơ bản, danh mục dự án của kế hoạch đầu tư công năm 2020 của Quận bao gồm 64 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và 101 dự án trong giai đoạn thực hiện. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, quận đã phê duyệt 21/64 dự án; đã hoàn thành thi công 28 dự án và hiện đang thi công bảo đảm tiến độ 43 dự án.

Theo ông Hoạt, bộ mặt đô thị quận Hai Bà Trưng khang trang hơn sau khi một số dự án trọng điểm của Thành phố được triển khai.

Đến nay, quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành 5/21 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Trong thời gian tập trung phòng chống dịch COVID-19, hiệu quả hoạt động của UBND các cấp được tăng cường, phát huy. Làm tốt công tác chuẩn bị góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện theo phương án, kịch bản cân đối nguồn lực, giải pháp thu ngân sách dành hưởng dịch COVID-19 kịp thời theo từng tháng, tiết kiệm triệt để các khoản chi thực sự cấp thiết.

Tại cuộc họp, ông Hoạt cũng cho biết về một số nhóm chỉ tiêu kinh tế khả năng cao Quận không đạt kế hoạch đề ra, đó là liên quan đến khu vực thương mại - dịch vụ là khu vực bị tác động mạnh nhất bởi dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến du lịch, khách sạn, nhà hàng. Nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải thay đổi mô hình kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh hoặc thậm chí đóng cửa do không có khách.

Trong năm 2021, quận Hai Bà Trưng phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng trên 11%, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ trên 18%. Tăng cường công tác quản lý thị trường, các biện pháp quản lý, khai thác và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu thuế; thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế của quận.

Bên cạnh đó, tiếp tục cái thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố Hà Nội.

Quận Hai Bà Trưng tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển nhanh hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Thu hút các nguồn lực xã hội hóa và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách, ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội phục vụ mục tiêu chuyển địch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Gia Huy