Quản lý sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các nhà chung cư cao tầng

19/02/2019

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu quản lý sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các nhà chung cư cao tầng.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các Chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan đến đầu tư, xây dựng, bảo trì các hạng mục công trình thuộc nhà chung cư và đầu tư, quản lý, bảo trì, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình vận hành hệ thống điện theo quy định pháp luật, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức đa dạng công tác tuyên truyền, vận động người dân sinh sống tại các tòa nhà chung cư nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã về nội dung tuyên truyền.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội xây dựng phương án để trực tiếp bán điện và chịu trách nhiệm về quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả tại các chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố; có kế hoạch, bố trí nguồn vốn đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện hạ áp bên trong các tòa nhà đảm bảo tiêu chuẩn, quy định hiện hành sau tiếp nhận vận hành; tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, tuyên truyền cho nhân dân trong các chung cư cao tầng nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; có giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng, Sở Công Thương để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố.

(Theo HN Portal)