Quận Tây Hồ thu ngân sách cao hơn với kế hoạch

15/11/2018

(Chinhphu.vn)-Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong 10 tháng năm 2018, quận Tây Hồ đã đạt mức thu ngân sách cao so với chỉ tiêu kế hoạch (107%); đảm bảo cân đối ngân sách quận (thu cân đối ngân sách để chi thường xuyên).

Theo báo cáo của UBND quận Tây Hồ, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 826 tỷ đồng, bằng 98,2% so với kế hoạch năm, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch ước đạt 45.896 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch năm, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 41.428 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu khối cá thể đạt 4.468tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 90,3%, khối cá thể chiếm 9,7% trong tổng doanh số thương mại, dịch vụ, du lịch.

Trên địa bàn quận Tây Hồ có 557 doanh nghiệp mới thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp đang quản lý lên 5.071 doanh nghiệp; số hộ kinh doanh cá thể mới phát triển 1.197 hộ, nâng số hộ kinh doanh cá thể đang quản lý lên 6.583 hộ.

Tính đến nay, cây vụ mùa đã gieo trồng xong, cây trồng phát triển tốt. Cây rau các loại có diện tích 21 ha, năng suất ước đạt 234,6 tạ/hạ, sản lượng đạt 492,6 tấn. Tình hình chăn nuôi đàn gia súc vẫn phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra.

Tây Hồ là quận thứ 2 của Thành phố Hà Nội không còn hộ nghèo

Trong 10 tháng năm 2018, UBND quận tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018 quận Tây Hồ”; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố Hà Nội trên địa bàn quận; tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết UBND quận, phường; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm thường xuyên; hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, là quận thứ hai của Thành phố không còn hộ nghèo.

Công tác GPMB, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý trật tự xây dựng - đô thị; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật được quan tâm thường xuyên.

Quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực phát triển du lịch, quận Tây Hồ đã tổ chức duy trì “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ” giai đoạn 1.

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án như Đề án “Phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án“Đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018-2020” (đến nay có 8 điểm cung cấp thực phẩm an toàn có sự kiểm soát của cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn quận); Đề án “Thưởng thức chè sen, tinh hoa chè Việt ở Quảng An”; Đề án “Điểm dịch vụ du lịch văn hóa và phục dựng mô hình làng nghề giấy Dó, phường Bưởi”; Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố Hà Nội” (đã triển khai gắn biển nhận diện 38/38 cơ sở kinh doanh trái cây sạch trên địa bàn các phường).

Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ, giai đoạn 2017 - 2020, quận Tây Hồ đang tập trung lập phương án chuyển đổi chợ Hoa Quảng An và chợ Phú Gia, phường Phú Thượng theo kế hoạch…

Năm 2018, do có sự kiểm soát chặt chẽ về chính sách tiền tệ, tài chính nên giá cả thị trường không mấy biến động. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại. Công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được duy trì, chưa phát hiện dấu hiệu của dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn quận; thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Tây Hà ước đạt trên 100% kế hoạch năm; tổng chi ngân sách quận ước đạt trên 90% kế hoạch; đảm bảo cân đối ngân sách quận, thu cân đối ngân sách để chi thường xuyên.

Trong hai tháng cuối năm nay, quận xác định triển khai nhiềm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế, quản lý thu-chi ngân sách. Tập trung công tác điều hành, quản lý thu - chi ngân sách, đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách bền vững.

Minh Anh