Quyết liệt việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

20/01/2020

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2020, Cục Thuế Hà Nội sẽ làm quyết liệt để giảm thiểu tình trạng cán bộ thuế chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh, đồng thời kiến nghị, đề xuất, báo cáo Thành phố, các cấp chính quyền, đặc biệt là Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ủng hộ tốt nhất việc quản lý thuế khu vực này.

Ảnh: Thùy Linh

Theo ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, năm 2019, Cục Thuế Hà Nội hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước với tổng số thu đạt 252.179 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán pháp lệnh, tăng 15% so với thực hiện năm 2018. Có được kết quả trên, Cục Thuế Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, đồng thời tham mưu với UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn.

Về phía cơ quan thuế, đã xây dựng, giao các chỉ tiêu, kế hoạch đối với các phòng, các chi cục thuế. Triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ các đối tượng nộp thuế; thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách.

Ngoài việc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, năm 2019 Cục Thuế Hà Nội cũng đã tăng cường quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương thức khoán. Bảo đảm mức thuế khoán bình quân sát với thực tế, có tham khảo hội đồng tư vấn thuế xã phường để tính đúng, tính đủ các khoản thu phát sinh theo quy định.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn tình trạng cán bộ thuế chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh. Do đó, trong năm 2020, Cục Thuế sẽ làm quyết liệt để giảm thiểu tình trạng này, sẽ kiến nghị, đề xuất, báo cáo Thành phố, các cấp chính quyền, đặc biệt là Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ủng hộ để ngành Thuế Hà Nội thực hiện tốt nhất việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Cũng theo ông Mai Sơn, số thu thuế từ khu vực hộ kinh doanh tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng việc thu đúng, thu đủ có ý nghĩa xã hội rất lớn, tạo sự công bằng, thúc đẩy đa dạng và minh bạch các hoạt động kinh tế, các khu vực kinh tế.

Song song với đó, năm 2020, Cục Thuế Hà Nội cũng sẽ tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh chống chuyển giá... Đây sẽ là 2 khu vực trọng tâm trong công tác quản lý thuế của cơ quan thuế Hà Nội trong nỗ lực chống xói mòn cơ sở thuế.

Liên quan đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, năm 2019 cơ quan này đã tổ chức gần 200 hội nghị tập huấn cho trên 83.000 người nộp thuế. Hỗ trợ trả lời trực tiếp cho 38.278 lượt người nộp thuế.

Đặc biệt, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế”, qua đó đã giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng, không phải chờ đợi như trước đây.

Để những chính sách thuế mới như Luật Quản lý thuế sửa đổi, các quy định trong lĩnh vực thuế nhanh chóng đến được người dân và doanh nghiệp, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong năm 2020 này, cục thuế sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người nộp thuế hiểu và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Bích Phương