Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp khởi sắc

27/07/2020

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong tháng 7, các cơ sở sản xuất công nghiệp đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhiều doanh nghiệp đã khởi sắc hơn những tháng trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tính tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,3% và tăng 8%; sản xuất và phân phối điện tăng 11% và tăng 7,7%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,9% và tăng 6,5%; ngành khai khoáng tăng 2,2% và tăng 14,5%.  

Tính chung 7 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm tỉ trọng 96,5% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp) tăng 3,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,3%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 5,6%; công nghiệp khai khoáng giảm 8,8% so với cùng kỳ, nhưng do chiếm tỉ trọng nhỏ nên không tác động nhiều đến tăng trưởng chung toàn ngành.

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 7 tháng năm 2020 đạt mức tăng khá so với cùng kỳ: Chế biến thực phẩm tăng 9,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 36,6%; sản xuất giường tủ, bàn ghế tăng 21,6%; sản xuất điện tử, máy tính tăng 20,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 11,8%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 8,9%. Bên cạnh đó, một số ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhưng giảm so với cùng kỳ năm trước: Công nghiệp dệt giảm 3,8%; sản xuất trang phục giảm 5%; sản xuất da và sản phẩm liên quan giảm 3,2% (do một số doanh nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất và thị trường tiêu thụ xuất khẩu chậm); sản xuất phương tiện vận tải giảm 12,9% (do khó khăn trong khâu nhập khẩu vật liệu, linh kiện, phôi thép chuyên dụng để sản xuất phụ tùng vận tải); sản xuất đồ uống giảm 19% (do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và Nghị định 100/2019/CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, nhu cầu tiêu thụ bia, rượu trên thị trường giảm).

Về chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp ước tính đến cuối tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước và giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2020, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực Nhà nước giảm 5,2%; khu vực ngoài Nhà nước giảm 1,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,3%. Chia theo ngành kinh tế, trong 7 tháng qua, lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó giảm mạnh nhất là lao động ngành sản xuất đồ uống, giảm 22,6%; sản xuất kim loại giảm 28,8%); sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 3,3%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,4%; khai khoáng giảm 11%.

Minh Anh