Sắp xếp loa phường: Nâng cao chất lượng thông tin cơ sở

11/10/2018

(Chinhphu.vn) - Việc tổ chức, khảo sát, lấy ý kiến người dân về đài truyền thanh phường trên địa bàn Hà Nội đang được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin cơ sở, trong đó có hoạt động của đài truyền thanh.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội, thực hiện Đề án “Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”, trong gần 1 năm, các phường thuộc quận trên địa bàn đã duy trì từ 5-10 cụm loa, 2 loa/cụm (tương ứng 10-20 loa/phường). Hệ thống loa truyền thanh phường còn lại được giữ nguyên trạng và tạm dừng phát thanh.

Sau một năm thực hiện Đề án 5133, cần ban hành phương án chính thức đối với hệ thống đài truyền thanh. Do đó, UBND Thành phố đã giao Sở TT&TT đánh giá, xây dựng “Phương án sắp xếp đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Việc thí điểm thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường được UBND Thành phố cho phép thực hiện đến tháng 1/2018. Phạm vi thí điểm là 200 hộ trên địa bàn 4 phường: Kim Mã, Thành Công (quận Ba Đình), Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm), Yên Hòa (quận Cầu Giấy), mỗi phường thí điểm tại 50 hộ gia đình. Theo Sở TT&TT do tiến độ lắp đặt thí điểm, một số hộ gia đình được tiếp cận thiết bị thông minh của Viettel từ cuối tháng 12/2017, nên việc sử dụng thiết bị được tiếp tục thực hiện đến hết tháng 3/2018.

Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, nhằm tạo điều kiện cho các hộ gia đình có thêm thời gian sử dụng thiết bị thông minh, Sở TT&TT đã có văn bản đề nghị UBND các quận phối hợp, Viettel và MobiFone hỗ trợ thiết bị, sim, kỹ thuật đến khi UBND Thành phố quyết định phương án chính thức.

Trong thời gian này, Sở TT&TT phối hợp UBND các quận, phường, Viettel và MobiFone khảo sát, lấy ý kiến các hộ gia đình được sử dụng thiết bị thông minh. Nội dung khảo sát, lấy ý kiến tập trung vào 2 nhóm chính: Giảm số lượng loa và cụm loa tại các phường thuộc quận và triển khai thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường.

Đây là những căn cứ thực tế và kênh thông tin quan trọng để Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố xem xét, phê duyệt “Phương án sắp xếp đài truyền thanh xã, phường, thị trấn”, “Phương án triển khai thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường” và “Quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin cơ sở, trong đó có hoạt động của đài truyền thanh.  Sở TT&TT cũng cho biết, sau khi kết thúc thời gian khảo sát, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp và cung cấp thông tin cho báo chí.

Hòa An