Sẽ giảm thiểu thời gian và số điểm úng ngập

17/03/2016

(Chinhphu.vn) - Tại hội nghị đại biểu Người lao động (NLĐ) của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, 100% NLĐ đồng lòng nhất trí chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất năm 2016. Trong đó, sẽ giảm thiểu thời gian và số điểm úng ngập trên địa bàn Hà Nội trong mùa mưa tới.

Quyết tâm thoát nước mùa mưa là trọng tâm kế hoạch sản xuất năm 2016 của công ty - Ảnh internet

Theo đó, trong công tác sản xuất, CB,CNVCLĐ công ty quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch sản xuất năm 2016, trọng tâm là kế hoạch thoát nước mùa mưa. Cụ thể: Đảm bảo thoát nước cho các trận mưa có cường độ 310mm/2 ngày tại khu vực được cải tạo của dự án thoát nước khi được bàn giao; giảm thiểu thời gian và số điểm úng ngập; góp phần cải thiện môi trường do hiệu quả công tác vận hành các nhà máy xử lý nước thải Kim Liên, Trúc Bạch; vận hành an toàn, có hiệu quả hệ thống thoát nước như: các trạm bơm, hồ điều hoà, đập điều tiết và toàn bộ hệ thống thoát nước.

Trong công tác quản lý hệ thống thoát nước sẽ sắp xếp cán bộ phòng ban Xí nghiệp tham gia các công tác quản lý để giảm chi phí gián tiếp, ưu tiên công tác sửa chữa thay thế đan ga mất, vỡ đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường các biện pháp chống mất cắp đan ga; đảm bảo công tác ứng trực giải quyết thoát nước và các sự cố 24/24 giờ.

Đồng thời, tăng cường công tác xây lắp thông qua đấu thầu và liên doanh để thực hiện công tác sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện thoát nước; mở rộng và tạo điều kiện khai thác các dịch vụ công ty có tiềm năng.

Đối với công tác tổ chức - đời sống, công ty sẽ xây  dựng  kế  hoạch  tiền  lương phù hợp với chính sách mới được ban hành theo trình độ và hiệu quả công việc, thực hiện đầy đủ các quyền lợi, chính sách đối với NLĐ. Phấn đấu ổn định công ăn việc làm và thu nhập cho CBCNVLĐ. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo, đào tạo lại, luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu sản xuất. Tích cực nghiên cứu trong công tác để cải tiến nghiệp vụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo thực hiện đúng quy chế,  tận dụng năng lực sẵn có tạo điều kiện nâng cao đời sống. Từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

Hội nghị cũng đã thông qua nội dung “Thoả ước lao động tập thể” cùng các nội dung sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế công ty. Đồng thời bầu chọn 14 người đại diện cho 06 phòng, ban nghiệp vụ, 12 đơn vị trực thuộc có đủ các tiêu chuẩn như hiểu biết về Luật Lao động và Công đoàn, chế độ chính sách đối với NLĐ, các nội quy, quy chế của công ty; có hiểu biết về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, đời sống, việc làm của NLĐ và được NLĐ tín nhiệm,… tham gia đối thoại  tại doanh nghiệp. 

Theo Lao động