Sẽ phát sóng 2 phim quảng cáo về Hà Nội trên kênh CNN

28/02/2017

(Chinhphu.vn) – TP. Hà Nội đã phê duyệt 2 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017.

Hai phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017 gồm: Giới thiệu Hà Nội- Trái tim Việt Nam và Hà Nội - Cái nôi di sản.

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan và Mạng tin tức truyền hình cáp CNN thực hiện, tổ chức phát sóng 02 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền, quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, Sở Du lịch tổng hợp, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Lê Nam