SHS và MB dẫn đầu thị phần môi giới thị trường cổ phiếu niêm yết và UPCoM quý 1/2020 tại HNX

08/04/2020

(Chinhphu.vn) - Quý 1 năm 2020, Công ty chứng khoán (CTCK) SHS và MB là 2 CTCK có vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết Sở GDCK Hà Nội quý 1 năm 2020, 3 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX gồm SHS, SSI và VNDIRECT với thị phần lần lượt là 9,92%, 8,42% và 7,56%. Năm 2019, CTCK SSI đã giữ vị trí dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX.  

Có 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý 1/2020.

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

9,92%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

8,42%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

7,56%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

5,83%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

5,67%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

5,48%

7

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

4,89%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4,55%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3,59%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3,36%

 

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý I/2020 chiếm 59,27% thị phần giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất là SHS, SSI và VNDIRECT chiếm 25,9% thị phần giao dịch toàn thị trường này.

Trên thị trường cổ phiếu UPCoM quý 1 năm 2020, có 3 CTCK dẫn đầu thị phần môi giới UPCoM thuộc về CTCK MB, VNDIRECT và VPS với thị phần lần lượt là 13,65%, 12,59% và 9,36%. Năm 2019, CTCK giữ vị trí VNDIRECTdẫn đầu về thị phần môi giới trên UPCoM.

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong

quý 1/2020

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

13,65%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

12,59%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

9,36%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

8,15%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

7,11%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4,59%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3,55%

8

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3,14%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

3,12%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3,02%

 

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên UPCoM trong quý I/2020 chiếm 68,28% thị phần giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất là CTCK MB, VNDIRECT, VPS chiếm 35,6% thị phần giao dịch toàn thị trường này.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý 1 năm 2020, nhóm CTCK có thị phần trên 10% gồm 5 CTCK: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, ACB, VPS, Bản Việt. Có 3 CTCK mới lọt vào nhóm có thị phần trên 10% so với năm 2019 gồm các CTCK: ACB, VPS, Bản Việt.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh quý 1 năm 2020, 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất gồm các CTCK: VPS, VNDIRECT và MB với thị phần lần lượt là 55,40%, 10,36% và 8,58%. Ba vị trí này giữ nguyên so với năm 2019 và đáng chú ý CTCK VPS có thị phần chiếm trên 50% thị phần của toàn thị trường.

Có 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên UPCoM trong quý I/2020 chiếm 96,34% thị phần giao dịch toàn thị trường. Ba công ty có thị phần môi giới lớn nhất là CTCK VPS, VNDIRECT và MB chiếm 74,34% thị phần giao dịch toàn thị trường này.

Huy Thắng