Siết chặt công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017

05/01/2017

(Chinhphu.vn) - UBND Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND TP; Phân công cán bộ trực tiếp theo dõi diễn biến trong lễ hội trên địa bàn, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội, đặc biệt các lễ hội lớn: Gò Đống Đa, Chùa Hương, Đền Hai Bà Trưng, Đền Sóc, Đền Cổ Loa, Đền Và, Chùa Trầm, Chùa Trăm Gian, Chùa Thầy, Thăng Long Tứ trấn, Phủ Tây Hồ và các lễ hội trên địa bàn Thành phố.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND Thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện việc kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa toàn Thành phố; phân công các thành viên liên ngành chịu trách nhiệm trước Thành phố về lĩnh vực quản lý. Đề xuất biểu dương, khen thưởng các đơn vị đạt kết quả tốt, nhắc nhở, phê bình các đơn vị tổ chức chưa tốt Lễ hội Xuân 2017, báo cáo UBND Thành phố.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, lành mạnh, đúng quy định.

Các quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ tổ chức phần lễ và phần hội, sắp xếp, bố trí các địa điểm đón tiếp, khu vực vệ sinh; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, ép giá, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự an toàn, phòng chống cháy, nổ; giữ gìn và bảo vệ các di tích, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và khu vực tổ chức lễ hội; chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ, nạn bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức.

Sắp xếp lại các hàng quán, đảm bảo tất cả các khu vực I của di tích không được kinh doanh ăn uống; xử lý triệt để các vi phạm về kinh doanh ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan, gây phản cảm. Đảm bảo vệ sinh môi trường tăng cường bố trí các thùng rác để thu gom rác thải, có chế tài để xử phạt các hành vi xả rác thải tại các Lễ hội; Thực hiện và công khai các điểm vui chơi, giải trí trong khu vưc lễ hội, quản lý hướng dẫn người dân tham gia lễ hội đốt vàng, mã đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội gửi về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước 15/01/2017.

Phương Thảo