Siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm

14/01/2020

(Chinhphu.vn) - Năm 2019, công tác tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành nông nghiệp.

Trong năm qua, Sở NN&PTNT Hà Nội đã thực hiện rà soát, thống kê lại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý, qua đó đã lập danh sách được 17.709 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

Công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại, kiểm tra định kỳ, xác nhận kiến thức ATTP được tổ chức theo đảm bảo đúng kế hoạch. Trong năm 2019, cấp Thành phố và cấp quận, huyện đã thực hiện kiểm tra xếp loại 924 lượt cơ sở, kiểm tra định kỳ 703 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Cấp Thành phố đã cấp 398 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 100% cơ sở xếp loại A/B; cấp quận, huyện, xã, phường cấp 255 giấy chứng nhận.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Cấp thành phố đã tổ chức kiểm tra 644 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó phát hiện và xử phạt vi phạm đối với 172 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Năm 2019, Sở NN&PTNT Hà Nội tiếp tục phát triển Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm và Chợ thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, đã quản lý, cấp mã tài khoản quản trị cho trên 2.700 cơ sở, HTX, doanh nghiệp, cửa hàng,... Hà Nội hiện đang dẫn đầu cả nước trong việc ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm bằng tem điện tử thông minh QRCode, với hơn 7.200 sản phẩm đã được gắn mã.

Về công tác phân tích và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm nông nghiệp, trong năm vừa qua, các đơn vị chuyên môn đã tiến hành kiểm tra, giám sát và lấy 4.281 mẫu nông sản, thực phẩm để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm. Phát hiện 238 mẫu vi phạm. Thực hiện kiểm nghiệm nhanh 750 mẫu nông, lâm, thủy sản, trong đó có 2 mẫu dương tính đối với chỉ tiêu hàn the.

Thực hiện đánh giá mới, đánh giá giám sát và cấp chứng nhận VietGAP cho 82 cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Thành phố.

Thiện Tâm