Số vụ cháy rừng tăng cao hơn so với cùng kỳ

03/07/2020

(Chinhphu.vn) - So với cùng kỳ năm 2019, số vụ cháy rừng và diện tích bị cháy trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2020 tăng cao hơn nhưng đều được phát hiện và dập tắt kịp thời.

Theo kết quả điều tra sơ bộ của Cục Thống kê, tính đến ngày 15/5, diện tích rừng trồng tập trung tại Hà Nội từ đầu năm đến nay ước đạt 131 ha, bằng 94,24% so cùng kỳ; số cây lâm nghiệp trồng phân tán 520 nghìn cây; sản lượng gỗ khai thác 10.000 m3, bằng 98,48%; sản lượng củi khai thác 271 Ste, bằng 100,37% so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã xảy ra 7 vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, tổng diện tích bị cháy: 7,76 ha (chủ yếu cháy thảm thực bì, không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng). Các vụ cháy đều được phát hiện và huy động lực lượng dập tắt kịp thời, không để lan rộng, không ảnh hưởng lớn đến tài nguyên rừng. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ cháy tăng 5 vụ, diện tích bị cháy tăng: 2,46 ha.

Thiện Tâm