Sớm hoàn thành hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

27/04/2020

(Chinhphu.vn) - Đối với việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết Thành phố sẽ thực hiện đúng theo chủ trương và sớm hoàn thành chi trả, hỗ trợ cho các nhóm đối tượng liên quan trước ngày 30/4 và 1/5.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chiều nay (27/4). Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản thông tin, ngay sau khi có Nghị quyết 42/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị đặc biệt là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn đến các quận, huyện, xã, phường triển khai lập danh sách các đối tượng theo quy định của Nghị quyết.

"Hà Nội đã triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đến nay đã có sơ bộ danh sách các đối tượng", ông Nguyễn Doãn Toản cho biết.

Theo Phó Chủ tịch, trước mắt, Thành phố sẽ tổ chức nhanh hỗ trợ các nhóm đối tượng đã xác định là: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Trên cơ sở danh sách Thành phố quản lý, Phó Chủ tịch đề nghị các quận, huyện chủ động chi trả, tạm ứng kinh phí triển khai.

Sau khi tổng hợp đầy đủ các nguồn, các đối tượng, Thành phố sẽ ban hành chính sách, trong đó, quy định cụ thể nguồn thực hiện. Đối với quận, huyện khó khăn, Thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí theo đề nghị của từng đơn vị.

Đối với các lao động tự do, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và văn bản của thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo rà soát, tổng hợp đầy đủ đối tượng, không bỏ sót nhưng cũng không đưa đối tượng không đúng vào danh sách…

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Thành phố sẽ thực hiện đúng theo chủ trương và cố gắng hoàn thành chi trả, hỗ trợ cho các nhóm đối tượng trước ngày 30/4 và 1/5.

Trong quá trình tổ chức chi trả với 4 nhóm đối tượng: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị phải có sự tham gia của MTTQ, HĐND các cấp, thanh tra nhân dân, tổ dân phố…

Chủ tịch TP. Hà Nội đề nghị: "Việc chi trả đối với các đối tượng được hỗ trợ phải tổ chức công khai, minh bạch, đúng, đủ đối tượng, nhanh chóng, không phiền hà và không được làm sai"… Các nhóm đối tượng khác sẽ sớm được thực hiện trong thời gian tới.

Hòa An