Sớm lập quy hoạch cải tạo các chung cư cũ

24/09/2018

(Chinhphu.vn) - Với hiện trạng 1.059 chung cư cũ, Bí thư Hà Nội đề nghị UBND Thành phố sớm triển khai lập quy hoạch cải tạo các khu chung cư cũ đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi giao ban Thành ủy - HDND - UBND TP. Hà Nội quý III/2018

Tăng xử phạt để bảo vệ môi trường

Phát biểu tại hội nghị giao ban Thường trực Thành uỷ-HĐND-UBND Thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã Quý III/2018, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao các quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa các giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Các địa phương đã triển khai các chương trình, kế hoạch chi tiết nhằm bảo vệ môi trường, thực hiện tốt tuyên truyền đến người dân để ý thức được nâng cao, năng lực quản lý nhà nước về môi trường của các cơ quan quản lý cũng được nâng cao.

Tuy nhiên, theo Bí thư Hà Nội, ý thức bảo vệ môi trường của người dân nói chung và một bộ phận xã hội còn hạn chế; bên cạnh đó rác thải sinh hoạt ở một số nơi còn tồn đọng đặc biệt là vào ngày nghỉ, việc này đã yêu cầu thường xuyên nhưng chưa chuyển biến; công tác xử lý ô nhiễm các dòng sông chưa tiến bộ, công tác di dời các cơ sở ô nhiễm còn hạn chế...

Trước tình hình này, Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải đẩy mạnh quản lý việc xử lý nước thải, chất thải cục bộ trước khi xả thải ra môi trường bởi hiện nay 33 hồ chứa nước của Thành phố vẫn còn chất xả thải xả vào... Bí thư Thành ủy cho rằng, việc này phải kiên quyết xử lý trong thời gian tới bởi với một thành phố về du lịch không bảo vệ môi trường thì khó thu hút khách du lịch quay lại.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý các công trình xây dựng; quyết liệt cấm sử dụng than tổ ong trong các khu chung cư... tiến tới ngừng sử dụng than tổ ong trong toàn Thành phố. Một số dự án tiếp nước vào sông Tích, xử lý môi trường sông Nhuệ... phải cân đối nguồn vốn đầu tư công để thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các lực lượng chức năng  tăng cường công tác xử phạt để bảo vệ môi trường; bên cạnh đó, các cấp ủy, đảng, chính quyền các địa phương phải thấy có trách nhiệm với người dân và xã hội, tăng cường phân công, phân nhiệm vụ để bảo vệ môi trường.

Tăng cường quản lý quy hoạch

Trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, Bí thư Thành ủy đánh giá, sau 1 năm thực hiện công tác quản lý đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, công trình vi phạm giảm mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên theo Bí thư Thành ủy, việc này cần tiếp tục rà soát bởi tuy những công trình mới phát sinh đã xử lý dứt điểm nhưng những công trình vi phạm từ những năm trước còn tồn tại.

Mặc dù, các cấp, các ngành của Thành phố đã có nhiều cố gắng trong công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng nhưng trong thực tiễn vẫn còn một số hạn chế như: việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch còn thiếu đồng bộ; chất lượng một số đồ án quy hoạch còn chưa cao, chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện đầu tư gây bức xúc; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn chậm đặc biệt là các đồ án quy hoạch các khu đô thị vệ tinh, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, quy chuẩn 4 quận trung tâm hạn chế phát triển.

Việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các khu chung cư cũ trong nội thành chậm và còn nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa được xử lý kịp thời.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các quy hoạch, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND Thành phố khẩn trương phê duyệt các quy hoạch, bàn giao quy hoạch, mốc giới cho các quận, huyện. Công tác quản lý quy hoạch phải hết sức chú trọng; lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phải đúng luật; quy hoạch phải đảm bảo chất lượng dự báo, có tính khả thi, bền vững trong tương lai.

Với các chung cư cũ, Bí thư Hà Nội đề nghị UBND Thành phố sớm triển khai lập quy hoạch cải tạo các khu chung cư cũ đồng thờiđề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Thành phố cần mạnh dạn đề xuất cơ chế để báo cáo Chính phủ bởi nếu không sẽ vướng mãi không thể thực hiện được quy hoạch, trong khi thành phố hiện có 1.059 chung cư cũ

Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành, các chương trình, kế hoạch, đề án về giao thông đô thị; quy hoạch cấp, thoát nước. Thực hiện đẩy mạnh việc giám sát đầu tư xây dựng theo giấy phép quy hoạch, xây dựng đã được cấp để kịp thời phát hiện, xử lý và chấn chỉnh các chủ đầu tư, nhà đầu tư không tuân thủ theo đúng giấy phép đã được cấp. Rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch, môi trường và trật tự xây dựng.

Gia Huy