Sơn Tây hướng tới xây dựng chính quyền điện tử

17/04/2019

(Chinhphu.vn) – Thực hiện của các chương trình cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây đã và đang tập trung phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phù hợp với tình hình cụ thể của thị xã và đạt được nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính.

Tập huấn CNTT cho cán bộ, công chức. Ảnh minh họa

Theo Phó Bí thư thường trực thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh, để việc ứng dụng CNTT vào công tác cải cách hành chính, Thị xã đã chỉ đạo tích cực triển khai chương trình cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Chỉ đạo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên cơ sở nền tảng dùng chung của Thành phố. Việc triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Xây dụng nền hành chính “hiện đại, thân thiện và gần gũi với nhân dân” là một trong những tiêu chí mà thị xã hướng đến.

Trong thời gian quan, các hội nghị giao ban trực tuyến của Trung ương, Thành phố với Thị xã được duy trì đường truyền kết nối thống suốt, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin từ Thị xã đến cơ sở gồm hệ thống máy tính, máy chủ, máy in, máy quét, thiết bị mạng, phần mềm công cụ... phục vụ tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được Sơn Tây quan tâm.

Theo báo cáo của Thị ủy Sơn Tây, 5 năm qua, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đã tích cực ứng dụng CNTT vào hoạt động, như ngành giáo dục hiện đã có 100% các trường học sử dụng hệ thống quản lý thông tin giáo dục trực tuyến của ngành và kết nối internet tốc độ cao vào các phòng máy thực hành hoặc các máy phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Riêng về triển khai xây dựng chính quyền điện tử, Thị xã đã tập trung ứng dụng và vận hành phần mềm quản lý văn bản, kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản từ Văn phòng Chính phủ đến UBND Thành phố, thị xã, xã, đảm bảo liên thông văn bản hai chiều. Hiện có hơn 48.854 vản bản đi, 35.148 văn bản đến đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương kịp thời, thông suốt.

Ngoài vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thị xã Sơn Tây cũng chú trọng công tác đào tạo nhân lực, trong những năm qua, địa phương đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố mở 16 lớp với 365 học viên đào tạo, bồi dường cho cán bộ, công chức phục vụ dịch vụ công mức độ 3. Hướng dẫn cán bộ quản lý văn bản; khai thác, sử dụng hộp thư điện tử; đào tạo chuyên nghiệp về phần cứng máy tính cho cán bộ, công chức phụ trách CNTT.

Thị xã cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cách thức sử dụng, khai thác các phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp cho các phòng, đơn vị quản lý nhà nước của thị xã, phần mềm một cửa cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã; mở lớp tập huấn, đào tạo sử dụng phần mềm dùng chung để đảm bảo các đơn vị khai thác, sử dụng hiệu quả ngay các ứng dụng khi được triển khai.

Theo Phó Bí thư thường trực thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh, thời gian qua, thị xã Sơn Tây đã đưa trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc quan tâm đầu tư, ưu tiên ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo việc ứng dụng CNTT nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hướng tới chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu mới, thời gian tới đây toàn thị xã Sơn Tây sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở các khâu, các lĩnh vực của thị xã, trong đó tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT trong xă hội. Quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng CNTT đáp ứng việc triển khai các ứng dụng dùng chung của Thành phố.

Việc ứng dụng, phát triển CNTT được triển khai thực hiện trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công mức độ cao, hiệu quả, nhanh chóng, thân thiện trên diện rộng. Trước hết là ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như: giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị thị xã. Đổi mới công tác đào tạo CNTT cho cán bộ và người dân theo hướng trực tuyến. Tiếp tục thực hiện việc hiện đại hóa công tác văn phòng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nội dung: “Quy chế, quy trình hóa, chương trình hóa, tin học hóa và tiêu chuẩn hóa cán bộ ” gắn với thực hiện công tác cải cách hành chính. 

Minh Anh