Sơn Tây: Tăng cường truyền thông xây dựng tuyến phố ATTP

14/05/2019

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2019, được thành phố lựa chọn nhân rộng thí điểm thực hiện tuyến phố ATTP có kiểm soát. Tuy nhiên do mới triển khai và còn nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ nên việc kiểm soát ATTP còn gặp nhiều khó khăn.

 

Đại diện thị xã Sơn Tây phát biểu tại Tọa đàm về Nhân rộng tuyến phố ATTP có kiểm soát. Ảnh: Thiện Tâm

Theo đại diện thị xã Sơn Tây, trong năm 2017, 2018 thành phố đã triển khai thí điểm thực hiện tuyến phố an ATTP có kiểm soát tại 8 quận, huyện. Theo đánh giá quá trình triển khai đã có những chuyển biến tích cực trong quản lý ATTP đối với mô hình cải thiện an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Bên cạnh đó, kiến thức thực hành của người quản lý, người kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng tăng lên; điều kiện cơ sở vật chất, việc chấp hành các quy định ATTP của chủ cơ sở được cải thiện, nâng cao vai trò nhận thức của các cấp chính quyền.

Từ những kết quả mà các quận, huyện khác đã triển khai thực hiện và mong muốn nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATTP, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người chế biến thực phẩm. Đặc biệt, sau khi Sở Y tế triển khai Kế hoạch về “Xây dựng tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn Thành phố năm 2019”, UBND thị xã Sơn Tây đã xây dựng kế hoạch về Xây dựng tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo ATTP có kiểm soát trên địa bàn Thị xã năm 2019. Đối chiếu với các tiêu chí lựa chọn tuyến phố, thị xã Sơn Tây đã quyết định lựa chọn tuyến phố Phú Hà, phường Phú Thịnh để triển khai thực hiện.

Theo đó, thị xã Sơn Tây đã triển khai kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND phường Phú Thịnh để thực hiện cũng như phổ biến nội dung trong các cuộc họp, hội nghị về công tác ATTP của thị xã.

Với vị trí địa lý khá xa trung tâm thành phố, khi được lựa chọn xây dựng tuyến phố ATTP, thị xã Sơn Tây cũng gặp nhiều khó khăn, vương mắc. Tại thời điểm điều tra ban đầu, trên tuyến phố Phú Hà có 40 cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Tuy nhiên các cơ sở tại tuyến phố Phú Hà chủ yếu là các cơ sở quy mô nhỏ, nhiều cơ sở thuê địa điểm kinh doanh cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, việc cải tạo còn khó khăn. Hơn nữa các cơ sở thường xuyên biến động nên việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như việc hướng dẫn thực hiện các điều kiện đảm bảo ATTP, kiểm soát của các cơ quan quản lý còn khó khăn.

Vì vậy, để tuyến phố ATTP trên địa bàn thị xã, UBND thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, UBND phường Phú Thịnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông tại thị xã và phường Phú Thịnh về việc xây dựng tuyến phố dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố đảm bảo ATTP có kiểm soát, 10 tiêu chí thực hiện để các cơ sở thực phẩm thực hiện cũng như người dân nắm bắt và thực hiện giám sát cộng đồng. Yêu cầu các cơ sở đặc biệt quan tâm, chú trọng đến nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, niêm yết công khai địa chỉ nguồn gốc. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tư vấn về điều kiện ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên tuyến phố Phú Hà.

Bên cạnh đó, do thị xã Sơn Tây là đơn vị triển khai mới nên rất cần sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của thành phố, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đối với các nội dung cần thực hiện để việc triển khai trên địa bàn thị xã Sơn Tây đạt kết quả cao.

Thiện Tâm