SSI và VNDIRECT dẫn đầu thị phần môi giới thị trường cổ phiếu

06/02/2020

(Chinhphu.vn) – Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán (HNX):  Nếu như năm 2018, Công ty chứng khoán (CTCK) SSI dẫn đầu thị phần môi giới trên cả thị trường cổ phiếu niêm yết lẫn UPCoM tại HNX, thì năm 2019, CTCK SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết HNX, còn vị trí dẫn đầu thị phần môi giới  UPCom là CTCK VNDIRRECT.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết năm 2019, ba CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX gồm SSI, VNDIRECT và CTCK TP Hồ Chí Minh với thị phần lần lượt là 9,70%, 8,58% và 6,53%. Ba vị trí này không có gì thay đổi so với năm 2018, nhưng có sự thay đổi về thị phần, cụ thể thị phần của SSI giảm 2,19%, VNDIRECT giảm 0,58% và CTCK TP Hồ Chí Minh giảm 2,05% so với năm 2018.

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong năm 2019

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

9.70%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

8.58%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

6.53%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

5.78%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

5.64%

6

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

5.04%

7

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

4.77%

8

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

4.50%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4.18%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

3.30%

Trên thị trường cổ phiếu UPCoM năm 2019, ba CTCK dẫn đầu thị phần môi giới UPCoM thuộc về CTCK VNDIRECT, CTCK SSI và CTCK VPS với thị phần lần lượt là 9,66%, 9,60% và 8,34%. Trong số 3 CTCK dẫn đầu này có 2 công ty vẫn duy trì vị trí số 1 và số 2 từ năm 2018 là CTCK VNDIRECT, CTCK SSI. Tuy nhiên, thị phần của CTCK VNDIRECT giảm 0,75%, CTCK SSI giảm 1,49% so với năm 2018. Ngoài ra, CTCK VPS đã thay thế vị trí thứ 3 của CTCK Bản Việt trong năm 2018.

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong năm 2019

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

9.66%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

9.60%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

8.34%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

7.80%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

6.89%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

5.38%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5.00%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

4.31%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4.30%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

3.67%

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2019, nhóm CTCK có thị phần trên 10% không có gì thay đổi so với năm 2018, gồm 4 CTCK: CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CTCK Bảo Việt, CTCK Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCK TP Hồ Chí Minh.

10 CTCK có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất trong năm 2019:

 

STT

Tên thành viên

Nhóm

1

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

Nhóm có thị phần trên 10%

2

 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

3

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

4

 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

5

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%

6

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

7

 Công ty TNHH Chứng khoán ACB

8

 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Nhóm có thị phần dưới 5%

9

 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 

10

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Trên thị trường chứng khoán phái sinh năm 2019, 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất gồm CTCK VPS, CTCK VNDIRECT và CTCK MB với thị phần lần lượt là 49,87%, 12,69% và 11,14%. Đáng chú ý CTCK VPS có thị phần chiếm gần 50% thị phần của toàn thị trường.

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong năm 2019:

Stt

Tên Thành viên

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

49.87%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

12.69%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

11.14%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

8.72%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

7.34%

6

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset VN

2.30%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển VN

1.82%

8

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

1.40%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

1.09%

10

Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt

0.96%

 

Huy Thắng