Tạm dừng các hoạt động tại không gian đi bộ ở quận Hoàn Kiếm

21/08/2020

(Chinhphu.vn) - Thực hiện yêu cầu của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội, hôm nay 21/8, UBND quận Hoàn Kiếm ra thông báo yêu cầu tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Ngày 20/8, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 15/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội, trong đó, có nội dung yêu cầu: “UBND quận Hoàn Kiếm cho tạm dừng hoạt động Phố đi bộ đến khi có chỉ đạo mới của UBND Thành phố”.

Các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận chỉ tiếp tục được thực hiện sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Minh Anh